Skolēni pārliecinās - dabaszinātnes ir aizraujošas un perspektīvas

Skolēni pārliecinās - dabaszinātnes ir aizraujošas un perspektīvas
12. un 13. maijā skolēniem un skolotājiem Daugavpilī notika vērienīgs pasākums „Domā citādāk! Eksaktāk!”. 96  vidusskolēni no 32 Latvijas skolām iejutās jauno pētnieku un zinātnieku lomās, praktiski darbojās Daugavpils Universitātes laboratorijās, institūtos un pilsētvidē, tikās ar zinātniekiem, apmeklēja Daugavpils uzņēmumus, sacentās mācību spēļu turnīrā, analizēja, izvērtēja un diskutēja par paveikto, ka arī veidoja mācību reklāmu, lai mājās atgrieztos iedvesmoti un pārliecināti, ka dabaszinātnes ir aizraujošas un perspektīvas.

Projekta „Dabaszinātnes un matemātika” rīkotie pasākumi „Domā citādāk! Eksaktāk!” trīs gadu laikā notikuši  Rīgā, Valmierā, Ventspilī, gūstot  plašu rezonansi Latvijas skolu vidū un izplatoties pa visu valsti. Atsaucoties uz projekta organizētajiem pasākumiem, mācību gada laikā līdzīgus pasākumus rīkojušas visas projekta atbalsta skolas, iesaistot skolēnus un skolotājus no apkārtējo novadu skolām visā Latvijā. Būtiski, ka, verot savas durvis skolēnu mācību ekskursijām, pasākumos skolēniem cikla “Domā citādāk! Eksaktāk!” ietvaros iesaistījušies jau vairāk nekā 150 dažādu uzņēmumu, augstskolu laboratoriju un pētniecības iestāžu. Projekta vadītāja Dace Namsone uzsver: „Skolēns savu turpmāko dzīvi un karjeru saistīs tikai ar to, kas viņam patīk, tāpēc svarīgi mācību procesu padarīt skolēnam pievilcīgu. Šādiem pasākumiem, kad jaunieši, apmeklējot uzņēmumus, piedaloties zinātnieka darba ikdienā, redz, kur zināšanas ir pielietojamas dzīvē, ir izšķiroša loma, skolēnam domājot par turpmāko karjeru, tāpēc rosinu skolotājus papildināt, dažādot mācību procesu, bet uzņēmējus – būt atvērtiem sadarbībai ar skolām un skolēniem.”

Ar prieku un azartu par dabaszinātnēm
Kad pasākums tika pasludināts par atklātu, sākās ceļojums dabaszinātņu pasaulē, ko skolēniem un skolotājiem dažādās darba stacijās bija sarūpējuši Daugavpils Universitātes zinātnieki. Universitātes rektors Arvīds Barševskis skolēnus iedrošināja: „Nebaidieties uzdrīkstēties! Domājiet citādāk – eksaktāk! Esiet mērķtiecīgi un dariet darbu ar aizrautību, tad viss izdosies!”. Par šīm atziņām vēlreiz izdevās pārliecināties, ceļojumu no universitātes laboratorijām turpinot dabā, kur skolēnus sagaidīja profesors Artūrs Škute. Viņš tuvējā dīķī bija iegremdējis kādu modernu iekārtu, ar kuras palīdzību skolēni, lietojot īpašas brilles, ieskatījās dīķa dzelmē, pat nesamērcējot kājas. Savukārt Sistemātiskās Bioloģijas pētnieks Uldis Valainis, daloties ne tikai stāstos par kukaiņu pētniecību, bet arī dzīvē demonstrējot madagaskaras šņācējprusaku, degunradžvaboli, briežvaboles un citus mazos radījumus, izraisīja gan skaļas ovācijas, gan izbaiļu saucienus.

Kamēr vieni pētīja kukaiņus, citi eksperimentēja fizikas laboratorijā, citi ar modernām iekārtām noteica savu fizisko veselību, bet vēl citi uzzināja, kā Latvijā top hologrammas. Šie ir tikai daži piemēri no dienā piedzīvotā. Skaidrs ir viens – vienaldzīgo šajā pasākumā nebija, ar savu lielo aizrautību un entuziasmu pret darbu, zinātnieki aizrāva arī skolēnus.

Spilgtas emocijas, azarts un sadarbība  ir vārdi, ar kuriem īsumā raksturot turpmāko pasākumu – mācību spēļu turnīru skolēniem. Lai gan nogurums pēc piesātinātās dienas lika par sevi manīt, jaunieši ar entuziasmu savstarpēji sacentās par bioloģijas, ķīmijas, fizikas un matemātikas spēļu uzvarētāja titulu. 

Kamēr skolēni pie spēļu galdiem, skolotāji laiku aizvadīja saturīgās sarunās jeb „Zinātnes tējnīcā”, tiekoties ar Daugavpils Universitātes profesoru Valfrīdu Paškeviču, profesoru Antoniju Salīti un asociēto profesoru Edmundu Tamani. Tējnīcas dalībnieki iesaistījās diskusijā par nanozinātnes iespējām, riskiem, ko rada tehnoloģijas, zinātnieku atbildību, augstskolu, zinātnieku un skolotāju sadarbības nepieciešamību, lai skolēni nākotnē būtu konkurētspējīgi darba tirgū un augtu par topošajiem uzņēmējiem, ne darba ņēmējiem.

Uzņēmējdarbība uz eksakto zinātņu bāzes
Otrā diena skolēniem un skolotājiem  sākās ar mācību ekskursijām uz vairākiem Daugavpils uzņēmumiem, kuru darbība balstīta uz eksakto zinātņu bāzes - AS „Ditton Pievadķēžu rūpnīca”, SIA „Aurora Baltika”, SIA „Magistr”,  SIA „Regula Baltija”, SIA „Daugavpils ūdens” un  SIA „Axon cable”.

No uzņēmumiem atgriežoties Daugavpils 3. vidusskolā,  skolēni dalījās pieredzē par redzēto un dzirdēto, vērtēja un analizēja, turklāt apkopoto informāciju radoši izmantoja, veidojot  un cits citam  prezentējot priekšnesumus – reklāmas mācību ekskursijai uzņēmumā. Par veiksmīgākajiem priekšnesumiem skolēni atzina SIA „Daugavpils ūdens”, SIA „Magistr” un SIA „Regula Baltija” reklāmas. Ar dedzību un pat zināmu lepnumu par tik augsti attīstītu uzņēmumu mūsu valstī skolēni prezentēja mācību reklāmas par redzēto SIA „Regula Baltija”. Uzņēmums ir viens no retajiem visā pasaulē, kurā tiek ražotas augsta līmeņa iekārtas naudas, pasu un citu vērtīgu dokumentu autentiskuma pārbaudei.

Pēc atraktīvajiem un pārliecinošajiem jauniešu priekšnesumiem, bija skaidrs, ka ideju viņiem netrūkst, netrūkst arī izpratnes, ka dabaszinātnes un matemātika skolā un radošums, zinātne, uzņēmība un uzņēmējdarbība iet roku rokā, un īstajā brīdī viņi pratīs to izmantot. Savukārt lasot atziņas, ko skolēni kopā ar saviem skolotājiem apkopoja krāsainos plakātos, nav šaubu, ka skolēni mājās devās ar pārliecību, ka darbs dabaszinātnēs sniedz prieku, gandarījumu un finansiālu nodrošinājumu pašam darītājam un, kas vēl būtiskāk, “veicina progresu un dod iespēju palīdzēt pasaulei”. (Skolēnu un skolotāju veidotie plakāti apskatāmi: šeit).

Projekts „Dabaszinātnes un matemātika” pateicas Daugavpils pilsētas domes vadībai, Daugavpils Universitātes komandai un Daugavpils uzņēmējiem par veiksmīgo sadarbību, rīkojot pasākumu „Domā citādāk! Eksaktāk!”.