PROFILES skolotāju konference

PROFILES skolotāju konference
Šī gada 10. maijā LU Dabaszinātņu un matemātikas izglītības centrs organizē PROFILES projekta skolotāju konferenci. Visa mācību gada garumā PROFILES skolotāji tikušies savas profesionālās darbības izpētes grupās jeb mācīšanās grupās, lai uzlabojot savu mācīšanu, uzlabotos arī skolēnu mācīšanās rezultāti. Konference plānota kā noslēguma tikšanās šajā mācību gadā, kurā skolotāji posteru sesijās un fokusgrupu diskusijās prezentēs savu inovatīvo pieredzi, panākumus un veiksmes stāstus, strādājot dabaszinātņu stundās.

Konference notiks LU Fizikas un matemātikas fakultātes telpās, Zeļļu ielā 8, Rīgā.

Latvijas Universitāte jau kopš 2010. gada decembra kopā ar 19 valstu 21 partneriestādi īsteno  Eiropas Savienības 7. ietvarprogrammas Zinātne sabiedrībā (Science in Society, SiS) finansētu projektu PROFILES. Tā mērķis ir uzlabot dabaszinātņu izglītību skolās Eiropā. PROFILES ietvaros skolotāji pilnveido profesionālās kompetences, lai skolēni dabaszinātnes varētu apgūt aktīvi, izmantojot pētniecību un citos mācību priekšmetos apgūtās zināšanas. Projektu Latvijā koordinē Latvijas Universitātes Ķīmijas fakultāte un Dabaszinātņu un matemātikas izglītības centrs.