VISC Inovatīvās pieredzes skolu koordinatoru seminārs

VISC Inovatīvās pieredzes skolu koordinatoru seminārs
Šī gada 8. maijā LU Dabaszinātņu un matemātikas izglītības centrs organizē Valsts izglītības satura centra Inovatīvās pieredzes skolu koordinatoru semināru.

Visa mācību gada laikā „Inovatīvās pieredzes skolu tīkla” ietvaros 22 skolas 20 pašvaldībās strādāja ar citām sava novada skolām, lai ieviestu pārmaiņas dabaszinātnēs un matemātikā. Skolu skolotāji, vadītāji un LU Dabaszinātņu un matemātikas izglītības centra eksperti profesionāli sadarbojās, lai savstarpēji apmainītos ar inovatīvu pieredzi mūsdienīgu stundu plānošanā un īstenošana, atbalsta materiālu un tehnoloģiju izmantošanā, skolēnu intereses veicināšanā par eksaktajām zinātnēm u.c. Seminārā Inovatīvās pieredzes skolu koordinatori tiksies, lai profesionāli izvērtētu aizvadīto mācību gadu un kopīgi apmainoties pieredzē, rastu jaunas idejas iesāktā darba turpināšanai. Seminārs notiks LU Dabaszinātņu un matemātikas izglītības centra telpās, Zeļļu ielā 8, Rīgā.

IZM Valsts izglītības satura centrs „Inovatīvās pieredzes skolu tīklu” izveidojis uz ESF projekta „Dabaszinātnes un matemātika” pilotskolu bāzes, lai radītu pamatu ilgtspējīgas atbalsta sistēmas izveidei uzsākto reformu dabaszinātnēs un matemātikā ieviešanai katrā skolā, katrā klasē.