Noslēdzies konkurss Latvijas izglītības iestāžu pedagogiem

Noslēdzies konkurss Latvijas izglītības iestāžu pedagogiem
22.05.2013.

Noslēdzies Zaļās jostas sadarbībā ar Valsts izglītības satura centru un LU Fizikas un matemātikas fakultātes „Dabaszinātņu un matemātikas izglītības centrs” izsludinātais konkurss Latvijas izglītības iestāžu pedagogiem „Interaktīvu mācību metožu izmantošana vides izglītības īstenošanā, integrējot mācību stundās jautājumus par klimata pārmaiņu veicinošo faktoru samazināšanas iespējām skolā un mājās”.

Konkursa mērķis bija veicināt skolotāju darbā inovācijas – mūsdienīgu un efektīvu mācību metožu, formu, paņēmienu un mācību līdzekļu izmantošanu, ieviešot mācību procesā jautājumus skolēnu izpratnes veicināšanai par klimata pārmaiņām, to potenciālo ietekmi uz Latviju un pasauli, par iespējām samazināt siltumnīcefekta gāzu emisijas, taupot enerģiju un citus resursus mācību iestādē un mājās.

Profesionāla žūrijas no Izglītības satura centra un LU Fizikas un matemātikas fakultātes „Dabaszinātņu un matemātikas izglītības centrs” izvērtēja darbu atbilstību nolikumā uzrādītiem kritērijiem pēc 10 ballu sistēmas piecos kritērijos. Maksimālai punktu skaits, ko varēja iegūt konkursa dalībnieki bija 50 punkti. Daudzi darbi bija interesanti un būtu varējuši saņemt augstu novērtējumu, taču neatbilda konkursa nolikumā norādītai tēmai.

Par labākiem darbiem žūrija novērtēja sekojošus konkursa darbus:
1. Rīgas Purvciema vidusskolas skolotāja Karina Sčastnaja (48 punkti) – 1. vieta
2. Jēkabpils Vakara vidusskolas skolotājas Maija Ladeiko, Velga Šinkarjuka, Rainelda Muižniece ( 47 punkti) – 2 .vieta
3. Daugmales pamatskolas skolotāja Žanete Ceļmalniece ( 44,6 punkti) – 3.vieta

Atzinīgi tika novērtēti sekojoši darbi:
1. Drustu pamatskolas skolotājas Ligita Ridūze, Marija Grīnberga ( 43 punkti);
2. Rīgas Rīnūžu vidusskolas skolotājas Violetta Liepiņa, Irina Vasiļjeva ( 41,6 punkti)
3. Bulduru Dārzkopības vidusskolas skolotājas Ilita Bērziņa, Iveta Pētersone (38.3 punkti)
4. Daugavpils Krievu vidusskola-licejs skolotāja Nataļja Izuļjena (38.3 punkti)
5. Vecumnieku vidusskolas skolotāja Ina Sirmoviča ( 37 punkti)

Visi augstāk minētie darbu autori saņem īpaši balvu –braucienu uz zinātnes centru „Heureka” Helsinkos, pa ceļam apskatot arī citus interesantus objektus (ar prāmi, komfortablu autobusu, nakšņošana uz prāmja), kas tiks realizēts septembrī.

Tā kā daudzi darbi ir ievērības cienīgi, lai ar tiem varētu iepazīties arī citi Latvijas izglītības pedagogi Zaļā josta un žūrija nolēma rudenī pēc vasaras atpūtas aicināt skolu pedagogus uz kopīgu semināru, kurā ar savu pieredzi dalīsies konkursa uzvarētāji.

Sīkāku informāciju par paredzēto balvu labākie  konkursa dalībnieki saņems individuāli uz uzrādīto e-pastu.

Zaļā josta izsaka visiem konkursa dalībniekiem sirsnīgu paldies par piedalīšanos konkursā un novēl saulainu, siltu un pārsteiguma pilnu vasaru nenogurstošam darba sparam rudenī.