Skolotāji aicināti dalīties pieredzē metodiski praktiskajā dabaszinātņu un matemātikas konferencē

Skolotāji aicināti dalīties pieredzē metodiski praktiskajā dabaszinātņu un matemātikas konferencē
13.05.2014.

Fizikas, ķīmijas, bioloģijas, ģeogrāfijas, dabaszinību un matemātikas skolotāji aicināti piedalīties ikgadējā metodiski praktiskajā dabaszinātņu un matemātikas skolotāju konferencē „DABASZINĀTNES UN MATEMĀTIKA SKOLĀ – EFEKTĪVI UN RADOŠI”! Pasākumu organizē LU Dabaszinātņu un matemātikas izglītības centrs sadarbībā ar Latvijas Bioloģijas skolotāju asociāciju, Fizikas skolotāju asociāciju, Matemātikas skolotāju apvienību, Ķīmijas skolotāju asociāciju, Latvijas Ģeogrāfijas biedrību. Konference notiks 2014. gada 22. augustā Latvijas Universitātē, Rīgā, Raiņa bulvārī 19 no plkst. 10.00 – 17.00.

Programmā plānots:
•    Plenārsēde, forums un paneļdiskusija.
•    Skolotāju pieredzes apmaiņa semināros un plakātu sesijās.
•    DZM IC un sadarbības partneru darbnīcas par to, kā veidot efektīvu un radošu mācību procesu.
•    Izglītības izstāde, kurā skolotājus ar savu piedāvājumu iepazīstinās DZM IC partneri.
•    Tikšanās ar zinātniekiem.
_____________________________________________________________________________________

Kļūstiet par konferences līdzautoriem!

Esam pārliecināti, ka Jums ir uzkrāta veiksmīga pieredze, kā saistoši un ar labiem rezultātiem mācīt skolēniem fiziku, ķīmiju, bioloģiju, ģeogrāfiju, dabaszinības vai matemātiku. Skolotājus, kuri konferencē vēlas būt aktīvi dalībnieki, ne tikai klausītāji, rosinām iesaistīties konferences darbā, daloties pieredzē ar savas prakses labajiem piemēriem!
Skolotāju pieredzes piemēru par darbu klasē – es daru tā – iespējamie tematiskie loki:
•    Kā  veidot mācību stundu, kas motivē skolēnu mācīties matemātiku, dabaszinātnes.
•    Kā  veidot mācību stundu, lai mācītu skolēnus domāt dziļāk.
•    Kā mācību stundā palīdzēt skolēnam kļūt par pētnieku.
•    Kā diferencēt mācīšanos stundā.
•    Kā vadīt stundas ārpus klases.
•    Kā skolēns mācību procesā var jēgpilni izmantot tehnoloģiju dažādās iespējas.

Lai  iesaistītos konferences darbā, lūdzam aizpildīt un līdz 30.05.2013. uz e-pastu dzmic@lu.lv nosūtīt pieteikuma anketu. Skolotāji, kuru pieredzes prezentācija tiks iekļauta konferences programmā, līdz 10.06.2014. saņems apstiprinājumu.

_______________________________________________________________________________

Pārējiem konferences apmeklētājiem pieteikšanās dalībai konferencē būs iespējama elektroniski no 11.08.2014. Lūdzam sekot informācijai Dabaszinātņu un matemātikas izglītības centra interneta vietnē www.dzm.lu.lv.

Atskats uz pagājušā gada konferenci.