Skolotāji aicināti pieteikties B programmu kursos

Skolotāji aicināti pieteikties B programmu kursos
13.05.2014.

Skolotāji, kuriem nepieciešams apgūt programmas „Tehnoloģiju un zinātņu pamatu izglītības jomas vispārējās pamatizglītības skolotājs” (160 stundas) un „Dabaszinātņu jomas, matemātikas, informātikas un programmēšanas pamatu vispārējās vidējās izglītības skolotājs” (320 stundas), līdz 20.maijam aicināti pieteikt dalību kursos.

Programmas „Tehnoloģiju un zinātņu pamatu izglītības jomas vispārējās pamatizglītības skolotājs” (160 stundas) mērķauditorija ir skolotāji, kuriem jau ir iegūta matemātikas, dabaszinības, fizikas, ķīmijas, bioloģijas, ģeogrāfijas vai informātikas skolotāja kvalifikācija un kuri vēlas strādāt arī par cita šīs jomas priekšmeta pamatskolas skolotāju. (Saskaņā ar 02.07.2013. MK Noteikumiem Nr.363). Programmas „Dabaszinātņu jomas, matemātikas, informātikas un programmēšanas pamatu vispārējās vidējās izglītības skolotājs” (320 stundas) mērķauditorija ir skolotāji, kuri vēlas strādāt par matemātikas, dabaszinību, fizikas, ķīmijas, bioloģijas, informātikas vai programmēšanas pamatu skolotāju un kuriem ir tās pašas jomas mācību priekšmeta pamatizglītības vai vidējās izglītības skolotāja profesionālā kvalifikācija (Saskaņā ar 02.07.2013. MK Noteikumiem Nr.363).

Kursus sākot no š.g. jūnija īstenos Latvijas Universitāte.

Pieteikumu aicinām iesūtīt līdz 20. maijam Ilzei Gailei, e-pasts ilze.gaile@lu.lv. 

Ilustratīvais foto no DZM IC arhīva.