Jaunieši sagatavoti vadīt eksaktus pasākumus skolēniem

Jaunieši sagatavoti vadīt eksaktus pasākumus skolēniem
25.05.2015.

Sestdien, 23. maijā, noslēdzies Latvijas Universitātes (LU) Dabaszinātņu un matemātikas izglītības centra (DZM IC) organizēts 5 mācību nodarbību cikls jauniešiem,  kuri vēlas iemācīties veidot un vadīt nodarbības, darbnīcas un pasākumus skolēniem dabaszinātnēs. Nodarbībās iesaistījās interesenti, kuri studē vai studējuši kādā no ķīmijas, fizikas, bioloģijas, matemātikas, ģeogrāfijas jomām.

Nodarbības tika veidotas kā praktiski, profesionāli treniņi. To gaitā dalībnieki DZM IC ekspertu vadībā apguvuši, kā strādāt ar auditoriju un lietot dažādus komunikāciju modeļus, kā veidot un vadīt mūsdienīgas mācību aktivitātes, lai ieinteresētu skolēnus par eksaktajām nozarēm. 

DZM IC ekspertu komanda ir gandarīta, ka mācībās savus spēkus apvienoja motivēti  jauni cilvēki ar dažādu līdzšinējo pieredzi un zināšanām. Nodarbībās piedalījās jaunieši no LU Fizikas un matemātikas, Ķīmijas, Ģēogrāfijas un Zemes zinātņu, Bioloģijas fakultātes, skolotāji, skolēnu interešu nodarbību vadītāji no LU Botāniskā dārza, potenciālie programmas „Iespējamā misija” dalībnieki un citi interesenti.

Labākajiem studentiem  centrs piedāvā  apmaksātas prakses iespējas. Vairāki no dalībniekiem jau paguvuši praktizēties, vadot nodarbības skolēniem LU Botāniskā dārza Augu aizsardzības dienā. Vasarā kopīgi tiks organizēti un vadīti dažādi pasākumi skolēniem, piemēram, 3 dienu pasākums „Ekspedīcija zinātņu pasaulē”, kurā piedalīsies DZM IC virtuālā konkursa laureāti.

Pateicoties naftas produktu transportēšanas uzņēmuma SIA “LatRosTrans” finansiālam atbalstam, nodarbības studentiem bija bezmaksas. Tās tika rīkotas projekta „Pasākumu komplekss skolēnu intereses veicināšanai, sagatavošanai un dalībai EUSO” ietvaros. Projektu administrē Latvijas Universitātes Fonds.