Publicēts projekta PROFILES 6. izdevums

Publicēts projekta PROFILES 6. izdevums
26.05.2015.

Latvijas Universitāte kopā ar 19 valstu 21 partneriestādi īsteno Eiropas Savienības 7. ietvarprogrammas Zinātne sabiedrībā finansētu projektu PROFILES, kura mērķis ir uzlabot dabaszinātņu izglītību skolās Eiropā. Lai skolotājus un citus interesentus informētu par projektā notiekošo, PROFILES komanda Latvijā ir sagatavojusi nu jau sesto informatīvo izdevumu. 

Sestajā projekta PROFILES izdevumā iepazīstināsim Jūs ar MoLE – vienkārši lietojamu teorētisku un empīrisku rīku, ar kura palīdzību novērtēt skolēnu ieguvumus un PROFILES projekta ietekmi uz skolēnu motivāciju mācīties.  Sniegsim arī ieskatu, kā PROFILES Latvijas komanda izmantojusi MoLE rīku, kādas atziņas guvuši, analizējot MoLE aptauju datus.

Turpmāk izdevumā atradīsiet PROFILES pētniecisko projektu bioloģijā „Kā izaudzēt sēnes mājās?”.  Izdevuma noslēgumā pastāstīsim, kā mums gājis Otrajā Starptautiskajā PROFILES projekta konferencē Berlīnē un informēsim par izglītības pasākumiem šajā vasarā.


Plašāk par projektu variet lasīt: www.profiles.lu.lv