Ventspils skolotāji dalīsies pieredzē pasākumā Ideju Terminālis

Ventspils skolotāji dalīsies pieredzē pasākumā Ideju Terminālis
20.05.2015.

Piektdien, 22. maijā, no plkst. 12.00 līdz 15.35 Ventspils Jaunrades namā  pasākumā “Ideju Terminālis” pulcēsies ap 140 skolotāju un skolu vadītāju no visām Ventspils skolām, lai savstarpēji dalītos pieredzē un mācītos cits no cita.

Ar Ventspils pilsētas domes iniciatīvu visa mācību gada garumā Ventspils skolotāji un skolu vadība aktīvi strādā projektā “Pedagogu darba efektivitātes paaugstināšana Ventspils vispārizglītojošās skolās”. „Ideju Terminālis” ir projekta noslēguma pasākums, kurā  skolotāji plakātu sesijās, pieredzes apmaiņas darbnīcās un grupu diskusijās dalīsies savas labās prakses piemēros. Skolu vadības komandas diskutēs, kā gada laikā izdevies virzīties uz skolas izvirzītajiem mērķiem, lai mācību stundas būtu aizvien efektīvākas. 

Projekts ir unikāls ar to, ka Latvijas Universitātes Dabaszinātņu un matemātikas izglītības centra ekspertu vadībā tika strādāts visās 10 Ventspils skolās, katrā skolā fokusējoties uz specifiskiem tās attīstībai būtiskiem mērķiem. Tādējādi viena projekta ietvaros mācību stundas kvalitāte tiek celta visā pilsētā kopumā. 

Būtiski, ka „Ideju Terminālī” neviens no pasākuma dalībniekiem nebūs pasīvs vērotājs. Turpinot mācīties vienam no otra, ar sava darba rezultātiem –  inovatīvajām idejām, mācību paņēmieniem un dažādām iniciatīvām, kā uzlabojams mācību darbs klasē – pieredzē dalīsies ikviens pasākuma dalībnieks.

Pasākumu atklās Ventspils pilsētas domes priekšsēdētājs Aivars Lembergs, Latvijas Universitātes Dabaszinātņu un matemātikas izglītības centra vadītāja Dace Namsone un pieaugušo tālākizglītības eksperte Inga Pāvula. 

Foto: "Ideju Terminālis" 2014, Ventspils pilsētas Domes Izglītības pārvaldes arhīvs