LU DZM IC pārstāvji piedalīsies starptautiskā konferencē

LU DZM IC pārstāvji piedalīsies starptautiskā konferencē
27.05.2016.

27. un 28. maijā Latvijas Universitātes (LU) Dabaszinātņu un matemātikas izglītības centra (DZM IC) pārstāvji piedalīsies starptautiskā zinātniskā konferencē “Sabiedrība. Integrācija. Izglītība.” Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijā. Konference norisināsies 11. gadu, un tajā piedalīsies 364 dalībnieki no 19 valstīm, kuri prezentēs 207 pētījumus.

Konferences programmā ir plenārsēde, lekcija, diskusijas un darbs sekcijās. LU DZM IC pārstāvji piedalīsies sekcijā “Skolu pedagoģija - I”. Jeļena Volkinšteine prezentēs savu un Daces Namsones pētījumu “Pētniecības prasmju apgūšana: centralizēto eksāmenu rezultāti ķīmijā”, Ilze France dalīsies ar savu, Daces Namsones, Līgas Čakānes, Ulda Dzērves un Jāņa Vilciņa pētījumu “Mācām dabaszinātnēs un matemātikā lietot iepriekš apgūto”, savukārt Līga Čakāne konferences dalībniekus iepazīstinās ar savu, Daces Namsones un Dinas Sarcevičas-Kalviškes pētījumu “Skolotāju komandas un skolas kļūst par līderiem inovatīvās pieredzes izplatīšanai”.

Jeļena Volkinšteine iepazīstinās ar pētījumu par centralizēto eksāmenu (CE) ķīmijā. Tā rezultāti rāda, ka CE praktiskie uzdevumi ļauj pārbaudīt tikai dažas prasmes, kā arī skolēniem ir grūtības noteikt hipotēzi un plānot eksperimenta gaitu. Skolēnu rezultāti eksāmena pētnieciskajā daļā un skolā veiktajos darbos ievērojami atšķiras. Tas parāda pretrunu – no vienas puses, laboratorijas darbos skolēni uzrāda labus rezultātus, no otras – skolēniem pietrūkst prasmju, lai izpildītu uzdevumus, kas balstās uz prasmēm veikt pētnieciskus uzdevumus. Tas parāda, ka laboratorijas darbi, īstenoti esošajā veidā, nav objektīvs vērtēšanas paņēmiens CE.

Ilze France prezentēs pētījumu, kura mērķis bija analizēt, kā skolēniem veicas ar apgūto matemātikas pamatprasmju izmantošanu pētniecībā un ikdienas situācijās, pirms Latvijā tiek sākta kompetenču pieejā balstīta mācību satura izstrāde. 2015. gada diagnosticējošā darbā dabaszinātņu mācību priekšmetos to spēja veikt tikai 20% devītās klases skolēnu. Pētījumā tika analizēti ne tikai skolēnu darbi, to rezultāti, bet arī dati, kas iegūti, vērojot mācību stundas.

Līga Čakāne dalīsies ar pētījumu par skolotājiem, kuri piedalās inovatīvās pieredzes skolu tīklā un kļūst par līderiem. 2011. gadā tika izveidota valsts mēroga vairāklīmeņu sadarbības platforma skolām ar inovatīvu pieredzi, lai skolotāju vidū izplatītu jaunas mācību metodes. Lai noorganizētu skolotāju apmācību, tika ieviests uz ilgtermiņa regulārām nodarbībām balstīts skolotāju profesionālās pilnveides modelis. Pētījums parāda, ka nodarbību vadīšana un analīze ir palīdzējusi dalībniekiem attīstīt prasmes, kas ir ļoti svarīgas labam skolotājam-līderim
Foto: http://publikacijas.lu.lv/fakultasu-instituti/pedagogijas-zinatniskais-instituts/surikova-svetlana-facilitating-adult-learning-processes-second-chance-education-latvian-adult-learners-educators-think/