Skolotāji aicināti pieteikties B programmas kursiem

Skolotāji aicināti pieteikties B programmas kursiem
02.05.2016.

Skolotāji, kuri vēlas iegūt papildu kvalifikāciju, lai mācītu bioloģiju, fiziku, ķīmiju, dabaszinības vai matemātiku pamatizglītības posmā, līdz 19. maijam aicināti pieteikties Izglītības un zinātnes ministrijas apmaksātiem profesionālās kompetences paaugstināšanas B programmas kursiem.


Šogad Latvijas Universitātes Dabaszinātņu un matemātikas izglītības centrs (LU DZM IC) īstenos B programmu „Tehnoloģiju un zinātņu pamatu izglītības jomas vispārējās pamatizglītības skolotājs” 160 stundu apjomā. Pēc programmas apguves skolotājs iegūst tiesības mācīt bioloģiju, fiziku, ķīmiju, dabaszinības vai matemātiku pamatizglītības posmā.

Šī programma ir paredzēta skolotājiem, kuri jau ir ieguvuši bioloģijas, fizikas, ķīmijas, ģeogrāfijas, dabaszinību, informātikas vai matemātikas skolotāja kvalifikāciju un vēlas strādāt arī par cita priekšmeta pamatizglītības posma skolotāju.

Pēc kursu grupu nokomplektēšanas nodarbības plānots sākt  jūnijā. Uzaicinājumu uz nodarbībām līdz ar plašāku informāciju skolotāji saņems individuāli e-pastā.

Pieteikumus lūgums nosūtīt līdz 2016. gada 19. maijam Līvai Stadei, e-pasts: liva.stade@lu.lv.Foto: DZM IC arhīvs