Veiksmīgi noslēdzies projekta un pašvaldību kopprojekts

Veiksmīgi noslēdzies projekta un pašvaldību kopprojekts
6. jūnijā uz noslēguma semināru pulcējās pilotskolu skolotāji, koordinatori un pašvaldību pārstāvji, lai izvērtētu projekta „Dabaszinātnes un matemātika” un pašvaldību kopprojektā „Kā pārnest pilotskolu pieredzi reformu īstenošanā dabaszinātnēs un matemātikā uz visām skolām novadā?” paveikto. Rezultāts, kā atzīst iesaistītie skolotāji, ir nenovērtējams – skolotāji pilnveidojuši profesionālās prasmes, vērojot mācību stundas, iemācījušies efektīvi analizēt vērotās stundas un sniegt konstruktīvu atgriezenisko saiti par tām. Nenovērtējams kopprojekta ieguvums ir arī sadarbība, komunikācija un savstarpējs atbalsts starp dažādu priekšmetu skolotājiem, dažādu novadu skolām, kā arī skolām un pašvaldību.

Lasīt vairāk >