Veiksmīgi noslēdzies projekta un pašvaldību kopprojekts

Veiksmīgi noslēdzies projekta un pašvaldību kopprojekts
6. jūnijā uz noslēguma semināru pulcējās pilotskolu skolotāji, koordinatori un pašvaldību pārstāvji, lai izvērtētu projekta „Dabaszinātnes un matemātika” un pašvaldību kopprojektā „Kā pārnest pilotskolu  pieredzi reformu īstenošanā dabaszinātnēs un matemātikā uz visām skolām novadā?” paveikto.

2010. gada oktobrī ar semināru Vecumnieku vidusskolā tika uzsākta jauna veida sadarbība starp projektu un pašvaldībām. Tās mērķis ir izmēģināt jaunu profesionālās pieredzes apmaiņas modeli novados dabaszinātņu un matemātikas skolotājiem,  izmantojot projekta pilotskolu pieredzi. Pasākums Vecumniekos  ievadīja semināru ciklu, ko projekts 9 mēnešu garumā realizēja četru novadu  pilotskolās: Vecumnieku vidusskolā, Smiltenes ģimnāzijā, Lizuma vidusskolā un Siguldas Valsts ģimnāzijā. Šo skolu uzdevums kopprojekta laikā bija apgūt prasmes dalīties profesionālajā pieredzē, kā arī organizēt profesionālu pieredzes apmaiņu sava novada skolās, lai nākotnē kļūtu par dabaszinātņu un matemātikas skolotāju tālākizglītošanas metodiskajiem centriem.  Katrai pilotskolai bija piesaistīta arī viena no projekta „Dabaszinātnes un matemātika” jaunajām pilotskolām (ar mazāku aprobācijas pieredzi). Jauno pilotskolu komandas mācījās, kā semināros iegūto pieredzi izplatīt jau tālāk sava novada skolās. Šādi sadarbojās Vecumnieku vidusskola ar Tukuma 2. pamatskolu,  Smiltenes ģimnāzija – ar Cēsu 2. pamatskolu, Lizuma vidusskola – ar Kalsnavas pamatskolu un Siguldas Valsts ģimnāzija – ar Garkalnes vidusskolu.

Kopīgi organizētajos semināros skolotāji pilnveidoja prasmes plānot, vadīt un analizēt mūsdienīgu mācību stundu, izmantojot skolotāju vizuālos materiālus,  skolēnu elektroniskos materiālus un mācību spēles eksaktajos mācību priekšmetos. Projekta eksperti pilotskolu skolotāju atbalstam pieredzes apmaiņas organizēšanā vadīja meistarklases un konsultācijas.

Rezultāts, kā atzīst iesaistītie skolotāji, ir nenovērtējams – skolotāji pilnveidojuši profesionālās prasmes, vērojot mācību stundas, iemācījušies efektīvi analizēt vērotās stundas un sniegt konstruktīvu atgriezenisko saiti par tām. Nenovērtējams kopprojekta ieguvums ir arī sadarbība, komunikācija un savstarpējs atbalsts starp dažādu priekšmetu skolotājiem, dažādu novadu skolām, kā arī skolām un pašvaldību.