Gatavojamies dabaszinātņu un matemātikas skolotāju konferencei

Gatavojamies dabaszinātņu un matemātikas skolotāju konferencei
Šī gada 29.augustā notiks metodiski praktiskā dabaszinātņu un matemātikas skolotāju konference „DABASZINĀTNES UN MATEMĀTIKA SKOLĀ – EFEKTĪVI UN RADOŠI”. Konferenci organizē LU Dabaszinātņu un matemātikas izglītības centrs sadarbībā ar Bioloģijas skolotāju asociāciju, Fizikas skolotāju asociāciju, Matemātikas skolotāju apvienību. Tā notiks Latvijas Universitātē, Rīgā, Raiņa bulvārī 19.

Skolotāju aktīvai līdzdalībai konferences darbā, organizatori aicināja fizikas, ķīmijas, bioloģijas, ģeogrāfijas un matemātikas skolotājus pieteikties dalīties pieredzē ar savas prakses labajiem piemēriem, kā saistoši un ar labiem rezultātiem mācīt skolēniem dabaszinātnes un matemātiku.

Ziņojam, ka pieteikšanās ir noslēgusies, un savu līdzdalību konferencei pieteikuši vairāk nekā 50 eksakto mācību priekšmetu skolotāji, kas savu pieredzi dažādās formās (posteri, mutiskas prezentācijas, darbnīcas) prezentēs šādos tematiskajos lokos:
•    Kā mērķtiecīgi izmantot tehnoloģijas stundā/mācību procesā.
•    Kā palīdzēt skolēnam kļūt par pētnieku mācību stundā.
•    Kā strādāt uz rezultātu mācību stundā, lai palīdzētu skolēnam mācīties.
•    Kā strādāt ar spējīgākajiem/talantīgajiem skolēniem.

Konferences ietvaros tiks veidots elektronisks konferences dalībnieku pieredzes materiālu krājums.  Skolotājus, kas pieteikušies dalībai, lūdzam iesniegt pieredzes aprakstu metodiskajam materiālu krājumam 1 – 4 A4  lpp. apjomā līdz 22.06.2012.

Pārējiem dalībniekiem pieteikšanās dalībai konferencē būs iespējama elektroniski no 13. 08.2012. Lūdzam sekot informācijai www.dzm.lu.lv .