Junioru universitāte: bērni uz eksakto zinātņu nodarbībām nāk ar prieku

Junioru universitāte: bērni uz eksakto zinātņu nodarbībām nāk ar prieku
Noslēdzies pirmais darba cēliens Junioru universitātei, kas darbojas Zemgales reģiona Kompetenču attīstības centrā (ZRKAC). Universitātē divas sestdienas mēnesī tikās ap 60 pilsētas 5. un 8. klašu skolēnu, kuriem ir augsti rezultāti eksaktajos priekšmetos. Viņiem universitātē dota iespēja saistošā veidā padziļināt savas zināšanas matemātikā, fizikā, bioloģijā un ķīmijā, gūt jaunas zināšanas, strādājot kopā ar Latvijas Universitātes mācībspēkiem, lai sasniegtu vēl labākus rezultātus.

«Šobrīd par dižiem panākumiem runāt vēl nevaram, jo pagājis pārāk īss laiks, taču jau tas vien, ka skolēni savās brīvdienās – sestdienās – nāca uz matemātikas, ķīmijas, fizikas un bioloģijas nodarbībām ar prieku un mēs spējām noturēt viņu uzmanību, ir sasniegums. Es ticu, ka Junioru universitātes skolēni perspektīvā spēs ieinteresēt arī pārējos klasesbiedrus dziļāk apgūt eksaktos priekšmetus un universitāte palīdzēs viņiem izvēlēties savu ceļu nākotnē. Šis ir pirmais solis, lai mēs rosinātu jauniešus nākotni saistīt ar šīm zinātnēm,» atzīst Junioru universitātes vadītāja DZM IC vadošā pētniece matemātikas doktore Ilze France.

Ideja par šādas universitātes izveidi radās Jelgavas domes priekšsēdētājam Andrim Rāviņam, un to pilnībā finansē Jelgavas pašvaldība.

Plašāka informācija par universitāti un jauniešu atsauksmes: www.jelgavasvestnesis.lv.