Vecumnieku vidusskolā vasarā apgūst dabaszinātnes

Vecumnieku vidusskolā vasarā apgūst dabaszinātnes
Projekta «Inovatīvā pieredzes skola» vasaras mācības «Profesora Fibiķīma skola» tika rīkotas no 12. līdz 14. jūnijam Vecumnieku vidusskolā, informē šī projekta koordinatore Rolanda Ķiņķevska.

Vasaras skolā piedalījās septīto un astoto klašu audzēkņi no Vecumnieku un Mārupes novada skolām. Dalībnieki radošās un interaktīvās nodarbībās pārbaudīja, kā dažādi dabaszinātņu likumi darbojas un ir pielietojami dzīvē. Bērni kopā ar jauno zinātnieci Vitu Zālīti projektēja jaunus kaulu implantus un mācījās gatavot zāles ķīmijas laboratorijā.

Ķīmijas un bioloģijas dienā kopā ar SIA «Pakāpiens» direktoru Egīlu Reinbergu skolēni pētīja kokus un iepazinās ar to iespējamajiem izmantošanas veidiem. «Stāstīju pārsvarā to, ar ko mēs ikdienā neaizraujamies: dzīves gudrības par kokiem un to aurām. Piemēram, ozols pēc rakstura ir spēcīgs un skarbs koks, tātad tam ir vīrišķā aura, bet ābelei - sievišķā,» atklāj E. Reinbergs. Pēc priekšlasījuma noklausīšanās bērniem bija jāveic īpašs uzdevums. Viņiem bija jāveido zīmējums par to, ko mums dod mežs un koki, kā arī - ko mežam dodam mēs. Zīmējumi esot sanākuši interesanti, un tie ir atspoguļojuši visu bioloģijas un ķīmijas dienas «pasniedzēja» teikto.

Vecumnieku vidusskolas «Inovatīvās pieredzes skolas» koordinatore Rolanda Ķiņķevska «Bauskas Dzīvei» atklāja, ka mācībās piedalījās 38 skolēni no sešām Mārupes un Vecumnieku novada skolām. Audzēkņiem piedalīties ieteikušas viņu skolotājas, kurām jau laikus tika nosūtīta informācija par vasaras nodarbībām. Pamatskolēnu skaits tika noteikts proporcionāli skolas lielumam - jo lielāka skola, jo vairāk bērnu no tās piedalās.
 
«Fibiķīma skolas» dalībniekiem pārsvarā bijušas tikai praktiskas nodarbības. Rīkoti arī priekšlasījumi, bet arī tad skolēniem bija jāveic kādi praktiski uzdevumi. Pēdējā dienā rīkota lielā ekspedīcija - pārgājiens ar daudzām pieturvietām, lai atrastu lietas, par kurām skolēni tika mācījušies. Vasaras nodarbības atbalstīja gan Vecumnieku, gan Mārupes novada dome, stāsta R. Ķiņķevska.


„Inovatīvās pieredzes skolu tīklu” izveidojis Valsts izglītības satura centrs, lai radītu pamatu ilgtspējīgas atbalsta sistēmas izveidei uzsākto reformu dabaszinātnēs un matemātikā ieviešanai katrā skolā katrā klasē. Tīkls izveidots uz ESF projekta „Dabaszinātnes un matemātika” pilotskolu bāzes.

Informācijas avots:
"Bausakas Dzīve"
Ilze Lujāne