Aizritējis seminārs par pētniecības prasmēm

Aizritējis seminārs par pētniecības prasmēm
19.06.2014.

Nepilns simts dabaszinātņu un matemātikas skolotāju, kuri iesaistījušies Inovatīvās pieredzes skolu tīklā, 17. un 18. jūnijā tikās mācību seminārā Latvijas Universitātes atpūtas un konferenču kompleksā "Ratnieki". Divas dienas skolotāji LU Dabaszinātņu un matemātikas izglītības centra ekspertu vadībā pilnveidoja prasmes, kā mācīt skolēnam domāt, novērot, secināt un pētīt. Seminārs notika Eiropas Savienības 7. ietvarprogrammas „Zinātne sabiedrībā” projektu „PROFILES” un „Scientix” ietvaros.

Pirmajā dienā kopā strādāja visi semināra dalībnieki – pirmo līdz divpadsmito klašu skolotāji. Centra vadītāja Dace Namsone un pētniece Līga Čakāne vadīja praktiskas nodarbības, kurās kopīgi tika meklētas atbildes uz tādiem jautājumiem, kā skolēns saprot, kā viņš domā, kā saprot, kas ir novērojums un kas – secinājums, kāda ir dabaszinātnisku zināšanu daba u.c. Lai rosinātu domāšanu ārpus ierastajiem rāmjiem, skolotājiem tika doti vairāki radoši uzdevumi un eksperimenti. Piemēram, no dažādiem materiāliem skolotāji veidoja putnu modeļus, lai demonstrētu to uzbūves atbilstību funkcijām, prognozēja procesu gaitu, eksperimentējot ar sadzīvē pieejamām vielām un materiāliem – banāniem, pienu, šķidrajām ziepēm u.c.

Šo nodarbību mērķis bija sagatavot skolotājus nākamās dienas uzdevumam, kad grupās tika veidoti pētniecisko uzdevumu piemēri un stundu plāni. Šie materiāli tika fokusēti uz kompetenču pieeju, kas ir topošo mācību standartu pamatā.

Dienas noslēgumā sākumskolas skolotāji projekta „Scientix” vēstnieces Ilze Šmates vadībā iepazinās ar projekta portāla www.scientix.eu iespējām, strādāja ar dažādiem portālā pieejamiem mācību materiāliem.

Foto no DZM IC arhīva.