Notiek vērienīgākais projekta „Scientix” pasākums Latvijā

Notiek vērienīgākais projekta „Scientix” pasākums Latvijā
25.06.2015.
Papildināts 29.06.2015.

Laikā no 26. – 27. jūnijam ap 100 dabaszinātņu un matemātikas skolotāju, izglītības ekspertu un politikas veidotāju tikās Scientix Nacionālajā konferencē „Ceļā uz jaunu mācību saturu dabaszinātnēs un matemātikā: kompetencēs balstīta izglītība”.  Konferenci organizē Latvijas Universitātes (LU) Dabaszinātņu un matemātikas izglītības centrs. Tā notika LU Konferenču un atpūtas kompleksā "Ratnieki", Līgatnē.

Jau 2014. gada sākumā LU Dabaszinātņu un matemātikas izglītība centrs kļuva par vienu no projekta „Scientix” nacionālajiem kontaktpunktiem Eiropā. Centrs projektā iesaistījās, lai iepazīstinātu Latvijas skolotājus ar Eiropas Savienības labās prakses piemēriem dabaszinātņu izglītībā un rosinātu bagātināt savu darbu bioloģijas, fizikas, ķīmijas un matemātikas mācību stundās ar projekta piedāvātajiem mācību materiāliem un metodiskajām idejām. 

Lai uzlabot izglītības kvalitāti Eiropā un popularizētu Eiropas pieeju izglītībā „Scientix” ietvaros visās no 30 projekta dalībvalstīm tiek organizētas nacionāla līmeņa konferences, kurās skolotājiem ir iespēja mācīties un dalīties pieredzē. Latvijā konference ir veltīta jaunam uz kompetencēm orientētam mācību saturam dabaszinātnēs un matemātikā. Divu dienu laikā tika aizvadītas 6 darbnīcas, kas dalībniekiem sniedza praktiskus piemērus, kā organizēt mācību darbu klasē, lai skolēni līdzās konkrētām teorētiskām zināšanām un algoritmiem apgūtu dzīvē un karjerā nepieciešamās prasmes. 

Konferencē piedalījās skolotāji no Valsts izglītības satura centra Inovatīvās pieredzes skolu tīkla. Skolotājus uzrunāja Guntars Catlaks, Valsts izglītības satura centra vadītājs, Velga Kakse, Valsts izglītības satura centra vispārējās izglītības satura nodrošinājuma nodaļas vadītājas vietniece un Dace Namsone, LU Dabaszinātņu un matemātikas izglītības centra vadītāja. Konferences īpašie viesi bija  projekta „Scientix” un Eiropas valstu izglītības ministriju sadarbības tīkla (European Schoolnet) pārstāvji Gina Mihai un Victor Perez.

Projektu „Scientix” atbalsta Eiropas Savienības Septītā Pamatprogramma pētniecībai un tehnoloģiju attīstībai (FP7), to koordinē European Schoolnet. Plašāka informācija par projektu atrodama interneta vietnē www.scientix.eu .