Vasaras skola - Grandiozā ekspedīcija Liepājā

Vasaras skola - Grandiozā ekspedīcija Liepājā
18.jūlijā Liepājas 15.vidusskolā savu 12 dienu ceļojumu uzsāka Iespējamās misijas Vasaras skola Grandiozā ekspedīcija, kuras ietvaros 70 pētnieki - Liepājas skolu skolēni kopā ar diženiem ceļotājiem - Iespējamās misijas Ceturtā iesaukuma dalībniekiem, iepazīs kontinentus un iegūs jaunas zināšanas. Nometni un nodarbības vada Iespējamās misijas skolotāji un programmas absolventi. Vasaras skolas saturu un mācību materiālus eksaktajos mācību priekšmetos izstrādājuši projekta Dabaszinātnes un matemātika speciālisti.

Ceļotāju lomā iejutīsies Iespējamās misijas skolotāji, kuru vadītās nodarbībās nometnes dalībnieki, skolēni ar zemiem mācību sasniegumiem, īsi pirms jaunā mācību gada papildinās un uzlabos zināšanas ķīmijā, fizikā, bioloģijā, matemātikā, angļu valodā un iegūs pārliecību „arī es varu sasniegt labus mācību rezultātus”.

Galvenais iemesls skolēnu zemajiem mācību sasniegumiem nereti ir viņu vājā motivācija mācīties, ticības trūkums saviem spēkiem, skolēna zemā pašapziņa, negatīvā attieksme un reakcija no skolotāja puses, atkārtoti pārbaudījumi un palikšana uz otru gadu, kā rezultātā skolēni sāk kavēt skolu un pat pamet to, vēsta LR Izglītības un zinātnes ministrijas dokuments,  Sociālās atstumtības riskam pakļauto jauniešu un iekļaujošas izglītības atbalsta sistēmas izveides nostādnes.

Bieži grūtības mācībās radušās un ir ielaistas ilgākā laika posmā, jo tās nav savlaicīgi identificētas vai tām nav pievērsta uzmanība. Visa tā rezultātā vidēji ik gadu 6% jauniešu Latvijā neiegūst pamatizglītību. Līdz ar to šo jauniešu nākotnes izredzes iegūt darbu un kļūt par ekonomiski un sociāli aktīvu sabiedrības daļu ir vājas.

Iegūtā pieredze Iespējamai misijai, jau trešo gadu rīkojot Vasaras skolu, liecina, ka tas ir veids, kā palīdzēt skolēniem atgūt zudušo mācīšanās motivāciju un pārliecību par saviem spēkiem. To apstiprina iepriekšējo gadu rezultāti – visos dabaszinātņu priekšmetos un arī matemātikā skolēnu zināšanas un prasmes ir iespējams uzlabot. Iespējamās misijas Vasaras skolas pozitīvo ietekmi apliecina arī veiktā skolēnu aptauja, kur 93% skolēnu apstiprināja, ka guvuši lielāku pārliecību par saviem spēkiem sasniegt labākus mācību rezultātus skolā, jo nometnes laikā ieguvuši daudz jaunas un noderīgas zināšanas. Vasaras skola dienas nometnes formā skolēniem ar zemiem mācību sasniegumiem ir kļuvusi par reālu alternatīvu tradicionālajiem vasaras darbiem.

Iespējamās misijas Vasaras skola Grandiozā ekspedīcija, kas notiek kā divu nedēļu dienas nometne, noritēs no 18. līdz 29 jūlijam Liepājas 15.vidusskolā. Katru dienu no pl. 8.00 līdz pl. 17.00 mācību nodarbībās 2010./2011.mācību gada 7. un 8.klašu skolēni pilnveidos savas zināšanas un uzlabos mācību motivāciju matemātikā, bioloģijā, ķīmijā, fizikā, angļu valodā un  sociālajās zinībās, kā arī attīstīs sevi interešu pulciņos.

Izglītības programma Iespējamā misija Vasaras skolu rīko sadarbībā ar Liepājas pilsētas izglītības pārvaldi un LR IZM Valsts izglītības un satura centra ESF projektu Dabaszinātnes un matemātika.

Vasaras skolas atklāšanu bildēs var skatīt šeit.