Eksperti no 13 valstīm diskutē par reformām dabaszinātņu un tehnoloģiju izglītībā

Eksperti no 13 valstīm diskutē par reformām dabaszinātņu un tehnoloģiju izglītībā
Papildināts 26.08.2011.
24. augustā Rīgā notika Dabaszinātņu un tehnoloģiju izglītības starptautiskais samits 2011. Izglītības eksperti, augstskolu un izglītības ministriju pārstāvji no Latvijas, Somijas, Igaunijas, Lielbritānijas, Vācijas, Izraēlas, Krievijas, Gruzijas un citām valstīm diskutēja par savas valsts pieredzi, īstenojot reformas dabaszinātņu un tehnoloģiju izglītībā.


Lai apzinātu pasaules pieredzi reformu īstenošanā, diskutētu par reformu rezultātiem un problēmām un bagātinātu reformu īstenošanas procesu ar citās valstīs uzkrāto pieredzi, Dabaszinātņu un tehnoloģiju izglītības starptautiskā samita 2011 ietvaros notika plenārsēdes, ekspertu diskusijas un interaktīvās darbnīcas. Samita darbs noritēja Latvijas Universitātes telpās.

Latvijā, līdzīgi kā visā pasaulē, jau kopš 2005. gada, tiek īstenotas būtiskas pārmaiņas dabaszinātņu un matemātikas izglītībā. Reformas ietver mācību mērķu un mācību satura izmaiņas, pieejas maiņu mācību procesa veidošanā un plānošanā. Atbilstoši jaunajai pieejai eksaktajiem mācību priekšmetiem, skolēni apgūst personīgi nozīmīgu, ar reālo dzīvi saistītu mācību saturu, tādējādi vienlaikus gūstot gan akadēmiskas zināšanas, gan attīstot dzīvei un turpmākajai karjerai nepieciešamās prasmes. Eiropas Komisijas speciālisti atzinuši, ka matemātikas un dabaszinātņu reformas realizēšana  Latvijā ir vērtējama kā labs piemērs, redzama tās efektivitāte, visaptverošais raksturs ar skaidru rezultātu un tā ietekmi nākamajos 5 - 6 gados (ziņojums atrodams: šeit).

Samitu ar uzrunu atklāja Latvijas Izglītības un zinātnes ministrs Rolands Broks un Latvijas Universitātes rektors, profesors, habilitēto fizikas zinātņu doktors Mārcis Auziņš.

Plenārsēdē par dabaszinātņu izglītības attīstības tendencēm pasaulē un OECD PISA pētījumiem  uzstājās nozarē atzīti eksperti: Džeks Holbruks no Igaunijas ( ķīmijas zinātņu doktors, ilggadējs Starptautiskās dabaszinātņu izglītības asociāciju padomes (ICASE) vadošais sekretārs) un Manfreds Prencels (pedagoģijas zinātņu doktors, izglītības psiholoģijas doktors, Minhenes Tehniskās Universitātes profesors). Viņš ir Minhenes Tehniskās Universitātes Izglītības skolas dekāns un tās pašas universitātes Izglītības Pētniecības daļas vadītājs. Prencela pētījuma galvenie virzieni ir saistīti ar mācīšanos un mācīšanu dabaszinātnēs, matemātikā, medicīnā, ekonomikā. Profesors ir viens no vadošajiem dabaszinātņu ekspertiem starptautiskajā OECD PISA pētījumu ekspertu grupā jau kopš 1998. gada.

OECD īstenotais starptautiskais salīdzinošais pētījums PISA mēra dabaszinātņu un matemātikas izpratību. Tas nepārbauda tradicionālo tēmu apguvi, bet mēra skolēnu gatavību dzīvei. OECD pētījumos valsts izglītības sistēmas sadalītas piecās grupās. Latvijas izglītības sistēma tiek iekļauta labu izglītības sistēmu grupā, kur tā iekļuvusi, panākot lēcienu no viduvējas uz labu 10 gadu laikā.

Par Eiropas valstu sadarbību dabaszinātņu izglītībā runāja Klauss Bolte no Vācijas, ķīmijas zinātņu doktors, Berlīnes Brīvās Universitātes Bioloģijas, ķīmijas un farmācijas departamenta vadītājs.

VISC projekta „Dabaszinātnes un matemātika” vadītāja,  pedagoģijas zinātņu doktore Dace Namsone uzstājās par pārmaiņām dabaszinātņu un matemātikas izglītībā Latvijā.

Turpmākajā pasākuma daļā eksperti tikās, lai diskutētu par  mūsdienīgu mācību saturu, uz skolēnu fokusētu  mācību procesu, informāciju tehnoloģiju lomu dabaszinātņu un matemātikas izglītībā, inovācijām skolotāju profesionālajā pilnveidē un uzņēmēju iesaisti izglītības reformu ieviešanā. Eksperti no Latvijas, Vācijas, Izraēlas, Igaunijas un Lielbritānijas vadīja interaktīvās darbnīcās par vērtēšanu PISA testos, skolēnu motivāciju mācīties dabaszinātnes, mācību spēlēm, iespēju sekmēt uzņēmējspējas dabaszinātnēs un matemātikā, kā arī citiem izglītībā aktuāliem tematiem.

Starptautiskais samits tika noslēgts ar plenārsēdi par informācijas un komunikācijas tehnoloģiju izmantošanu izglītībā. Plenārsēdē ar ziņojumiem uzstājās  Promethean Izglītības Stratēģijas grupas vadītājs, UNESCO konsultants un Lielbritānijas 21. gadsimta Izglītības Apvienības direktors Džims Vins un UNESCO Informācijas tehnoloģiju izglītības institūta direktora v.i. Dendevs Badarčs no Maskavas, kurš izcēla nepieciešamību veidot iekļaujošu zināšanu sabiedrību. Badarčs uzsvēra, ka iekļaujošas zināšanu sabiedrības veidošanas pamatā ir ne tikai informācijas tehnoloģiju izmantošanas veicināšana izglītībā, bet jo īpaši svarīgi ir pievērst uzmanību skolēnu sociālajai attīstībai, veicinot viņu  atvērtību, savstarpējo cieņu, prasmes pieņemt un risināt dažādus izaicinājumu, sadarboties. Skolotāju izglītība un kompetence strādāt ar bērniem šajā procesā ir galvenā veiksmes atslēga.

Dabaszinātņu un tehnoloģiju izglītības starptautisko samitu 2011 organizēja Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrija, Valsts izglītības satura centrs, ESF projekts „Dabaszinātnes un matemātika”, Latvijas Universitāte, Rīgas dome, UNESCO Latvijas Nacionālā Komisija.