Jaunie mācību materiāli nonāk visās Latvijas skolās!

Jaunie mācību materiāli nonāk visās Latvijas skolās!
Ar 1. septembri vairāk nekā 750 mācību iestādēs ir pieejami jaunie projektā „Dabaszinātnes un matemātika” izstrādātie elektroniskie un drukātie mācību materiāli bioloģijā, fizikā, ķīmijā un matemātikā 7. – 9. klasei. Jaunais materiālu komplekts izstrādāts 3 gadu laikā, projektam sadarbojies ar pašvaldībām, uzņēmējiem, skolām un augstskolām. Tas ietver 66 dažādas inovatīvas izstrādnes,  lai atbalstītu skolotāju mācot un skolēnus mācoties: mācību priekšmetu programmas, mācību spēles, brošūras un rokasgrāmatas skolotājiem, mācību filmas, elektroniskos un drukātos materiālus, kuros iekļautas prezentācijas, animācijas, video, interaktīvās tāfeles materiāli, laboratorijas darbu piemēri, mūsdienīgu mācību stundu piemēri u.c. Līdz šim nebijusi ir iespēja izmantot skolotāju atbalsta materiālu elektronisko salikumu projekta interneta vietnē www.dzm.lv . Tajā vienotā sistēmā pieejami visi izveidotie skolotāju atbalsta materiāli.

Elektroniskie materiāli un mācību filmas pieejami CD formātā skolās, kā arī projekta interneta vietnē:

•    Interaktīvie materiāli skolēniem 7. – 12. klasei.

•    Mācību priekšmetu programmas, mācību filmas un atbalsta materiāli skolotājiem 7. – 9. klasei.

•    Mācību priekšmetu programmas un atbalsta materiāli skolotājiem 10. – 12. klasei.

Materiālu komplekts veidots tā, lai skolēns mācību vielu bioloģijā, fizikā, ķīmijā un matemātikā apgūtu sev pievilcīgā veidā un prastu iegūtās zināšanas un prasmes izmantot dzīvē. Gan drukātajos, gan elektroniskajos materiālos iestrādāta mūsdienīga pieeja, lai skolēns apgūtu personīgi nozīmīgu, ar reālo dzīvi saistītu mācību saturu, tādējādi attīstot dzīvei nepieciešamās prasmes. Visi materiāli un tajos iestrādātās metodes pārbaudīti praksē 64 projekta izmēģinājuma skolās Latvijā. Kā rāda, projekta izmēģinājuma skolu pieredze, jaunā pieeja ir attaisnojusies – auguši gan skolēnu mācību sasniegumi bioloģijā, fizikā, ķīmijā un matemātikā, gan arī viņu motivācija mācīties līdz šim bieži vien par sarežģītiem un neinteresantiem uzskatītos eksaktos mācību priekšmetus. 8.klases skolēnu aptaujā par pārmaiņām skolā, skolēni atzinuši, ka „tagad visu var daudz labāk saprast”, „stundas kļuvušas daudz interesantākas”, „ir lielāka vēlme mācīties”.

Ar jauno 2011./2012. mācību gadu Latvijas skolās nonāk elektroniskie un drukātie mācību līdzekļi 7. – 9. klasēm bioloģijā, fizikā, ķīmijā un matemātikā, bet materiāli 10. – 12. klasēm ar mūsdienīgu pieeju eksaktajiem mācību priekšmetiem visās Latvijas skolās jau ir pieejami kopš 2008. gada.