Notiek unikāla un vērienīga izglītības izstāde „ Daba un zinātne skolā! Aizraujoši!

Notiek unikāla un vērienīga izglītības izstāde „ Daba un zinātne skolā! Aizraujoši!
Jaunā mācību gada noskaņās no 25. līdz 27. augustam Dailes teātrī notiek izglītības izstāde „Daba un zinātne skolā! Aizraujoši!”. Izstādes stendos un interaktīvajās darbnīcās apskatāmi un izmēģināmi drukātie un elektroniskie mācību materiāli, mācību filmas un spēles 7. - 12. klasēm fizikā, ķīmijā, bioloģijā un matemātikā.  Izstādē vērojams, kā informācijas tehnoloģijas un jaunā pieeja dabaszinātņu un matemātikas priekšmetu apguvei, būtiski ietekmē gan skolotāju darbu, gan skolēnu motivāciju mācīties ar izpratni, prieku un aizrautību.

Izstādē  apskatāmi elektroniskie un drukātie mācību materiāli, kas tapuši projektā „Dabaszinātnes un matemātika”, sadarbojies ar pašvaldībām, uzņēmējiem, skolām un augstskolām. Tie visi veidoti tā, lai skolēns sarežģīto mācību vielu apgūtu sev pievilcīgā veidā un prastu iegūtās zināšanas un prasmes izmantot dzīvē. Visi materiāli pārbaudīti praksē 64 projekta izmēģinājuma skolās Latvijā, kurās mācību process jau 6 gadus risinās  moderni, izmantojot mūsdienu tehnoloģijas un atbilstošu pieeju pārmaiņām, kas dabaszinātņu un matemātikas izglītībā notiek visā pasaulē. Kā rāda, projekta izmēģinājuma skolu pieredze, jaunā pieeja ir attaisnojusies – auguši gan skolēnu mācību sasniegumi bioloģijā, fizikā, ķīmijā un matemātikā, gan arī viņu motivācija mācīties līdz šim bieži vien par sarežģītiem un neinteresantiem uzskatītos eksaktos mācību priekšmetus. Visās Latvijas skolās jaunie mācību materiāli 7. – 9. klasēm bioloģijā, fizikā, ķīmijā un matemātikā nonāks ar jauno 2011./2012. mācību gadu, bet materiāli 10. – 12. klasēm ar mūsdienīgu pieeju eksaktajiem mācību priekšmetiem visās Latvijas skolās jau ir pieejami kopš 2008. gada.

Izstādē un izstādes interaktīvajās darbnīcās ikviens interesents var vienuviet novērtēt un izmēģināt mūsdienīgus ķīmijas, fizikas, bioloģijas un matemātikas mācību materiālus un līdzekļus. Skolēni var izmēģināt pieejamos materiālus, lai eksaktos mācību priekšmetus varētu apgūt skolēnam pievilcīgā, draudzīgā un saistošā veidā, reizē sasniedzot labus rezultātus mācībās. Vecākiem iespējams uzzināt, kā palīdzēt saviem jauniešiem mācībās, savukārt skolotājiem - iepazīties ar metodiskajiem materiāliem un citu skolu pieredzi, lai gūtu radošas idejas, kā papildināt mācību procesu jaunajā mācību gadā.

Visplašākajam apmeklētāju lokam projekta „Dabaszinātnes un matemātika” komanda izstādē piedāvā interaktīvās darbnīcas par sensoru, mācību spēļu izmantošanu mācību stundās, centralizētajiem eksāmeniem. „Iespējamās misijas” jaunie skolotāji  dalās pieredzē par mācību video izmantojumu stundās. Darbnīcu par to, kā attīstīt augstākās domāšanas spējas, mācot algebru, vada Alekss Frīdlanders no Izraēlas. Izdevniecība  SIA „Lielvārds”, SIA „Microsoft Latvija” un citi uzņēmumi prezentē jaunāko aprīkojumu un mūsdienīgākās tehnoloģijas mācībām klasē un mājās. Latvijas Jauno zinātnieku apvienības pētnieki aicina darboties ar Latvijas pazemes ūdeņu "smilšu kastes" modeļiem. Augstskolas piedāvā iejusties zinātnieka lomā un veikt praktiskus eksperimentus. Zinātnes centra „Z(in)oo” stendā apmeklētāji var pārbaudīt dabas likumus: saprast katapultas darbības principus, būvēt un vadīt robotus, redzēt zibeni un kustināt priekšmetus ar domu spēku.

Izstādē ar savu ieguldījumu un pieredzi dabaszinātņu un matemātikas izglītības attīstībā darbojas arī projekta sadarbības partneri: programma „Iespējamā misija”, apgāds „Zvaigzne ABC”, izdevniecība „Lielvārds”, SIA „Hansatrade”, SIA „Enola”, izdevniecība „LU Akadēmiskais apgāds”, Latvijas Universitāte, Daugavpils Universitāte, Rīgas Tehniskā universitāte, portāls „uzdevumi.lv”, elektroniskā skolvadības sistēma „E-klase”, zinātnes centrs „Z(in)oo”, SIA „Microsoft Latvia”.

Izstādi atklāja valsts prezidents Andris Bērziņš, izglītības un zinātnes ministrs Rolands Broks, VISC projekta „Dabaszinātnes un matemātika” vadītāja Dace Namsone.

Latvijā, līdzīgi kā visā pasaulē, jau kopš 2005. gada, tiek īstenotas būtiskas pārmaiņas dabaszinātņu un matemātikas izglītībā. Reformas ietver mācību mērķu un mācību satura izmaiņas, pieejas maiņu mācību procesa veidošanā un plānošanā. Atbilstoši jaunajai pieejai eksaktajiem mācību priekšmetiem, skolēni apgūst personīgi nozīmīgu, ar reālo dzīvi saistītu mācību saturu, tādējādi vienlaikus gūstot gan akadēmiskas zināšanas, gan attīstot dzīvei un turpmākajai karjerai nepieciešamās prasmes. Eiropas Komisijas speciālisti atzinuši, ka matemātikas un dabaszinātņu reformas realizēšana  Latvijā ir vērtējama kā labs piemērs, redzama tās efektivitāte, visaptverošais raksturs ar skaidru rezultātu un tā ietekmi nākamajos 5 - 6 gados ( ziņojums atrodams šeit).

Izstāde darbojas  no 25. līdz 26. augustam no plkst. 10.00 - 18.00.; 27.augustā no plkst. 10.00 - 17.00.  Ieeja bez maksas.