Skolas un skolotāji saņem Ekselences balvas

Skolas un skolotāji saņem Ekselences balvas
Latvijas skolas un skolotāji pirmo reizi saņēma Ekselences balvas, kuras izveidotas sadarbojoties Valsts izglītības satura centra  projektam „Dabaszinātnes un matemātika” un  Latvijas uzņēmumu asociācijām un attiecīgās nozares uzņēmumiem.

Projektā „Dabaszinātnes un matemātika” sadarbībā ar skolām, augstskolām un uzņēmējiem ir radītas daudzas inovatīvas izstrādnes (e- materiāli skolēniem, atbalsta materiāli skolotājiem 7.-12. klasei, tīmekļa vietne www.dzm.lv u.c.); organizēti pasākumi un ekskursijas skolēnu intereses veicināšanai, ir uzkrāta inovatīvas skolotāju profesionālās pilnveides un pētnieciskās darbības pieredze. Sadarbībā ar pašvaldībām tiek veidots VISC inovatīvās pieredzes skolu sadarbības tīkls,  ir modernizēta dabaszinātņu apguves infrastruktūra vispārējā izglītībā.

Pārmaiņas skolā ienāk, ja profesionāla dabaszinātņu un matemātikas skolotāju un skolas vadības komanda īsteno inovatīvu mācību procesu, nepārtraukti turpinot  savu profesionālo izaugsmi. Ieviešot inovatīva darba pieredzi Latvijas skolās un konsekventi sekojot tās ieviešanas gaitai, konstatējams, ka daudzās no skolām 5 - 6 gadu laikā ir sasniegta atbilstība noteiktiem kvalitātes kritērijiem, kas rāda, ka šajās skolās ir iespējams gūt kvalitatīvu inovatīva mācību darba pieredzi dabaszinātņu un matemātikas mācību priekšmetos.

Lai sekmētu paveiktā ilgtspēju un pārnestu veiksmīgāko skolu inovatīvā darba pieredzi uz citām skolām, ir nepieciešama plašākas sabiedrības, tajā skaitā, uzņēmēju iesaistīšanās. Viena no iespējām sekmēt ilgtspēju ir popularizēt šo skolu pieredzi un nostiprināt šo skolu statusu, ko var izdarīt ar īpašu  Ekselences balvu,  atzīmējot pašus labākos un visefektīvāk strādājošos. 

„Neskatoties uz ieviestajām tehnoloģijām, cilvēka faktors vienmēr būs neaizstājams lielums, līdz ar to  skolotāju  zināšanas un kompetence strādāt ar bērniem šādā vidē ir galvenā veiksmes atslēga.  Tāpēc es gribu teikt paldies par izcilu darbu inovatīva mācību procesa īstenošanā skolotājiem, kas jau izmanto šīs tehnoloģijas un apmāca citus, kā arī uzņēmējiem - par ziedoto laiku un finansēm, atbalstot izcilākos pedagogus un apliecinot savu ieinteresētību Latvijas nākamo paaudžu labklājībā”, - atzinību par sadarbību ar uzņēmējiem pauž Izglītības un zinātnes ministrs Rolands Broks.

Pirmās izveidotas Ekselences balvas tika pasniegtas  25. augustā izglītības izstādes „Daba un zinātne skolā! Aizraujoši!” izstādes atklāšanas ceremonijas laikā. Balvas pasniedza Valsts prezidents Andris Bērziņš, Pateicības rakstus skolu direktoriem un Atzinības rakstus skolotājiem pasniedza Izglītības un zinātnes ministrs Rolands Broks, balvas saņemšanas diplomus pasniedza Ekselences balvas 2011 atbalstītāji - Latvijas Universitātes rektors Mārcis Auziņš, SIA Lielvārds valdes priekšsēdētājs Aivars Gribusts, AS SAF Tehnika valdes priekšsēdētājs Normunds Bergs, SIA Microsoft Latvija  valdes loceklis Ēriks Eglītis, SIA Metrum Padomes priekšsēdētājs Edgars Šīns , SIA AGA valdes loceklis Olavs Ķiecis un AS Rīgas Piena kombināta valdes priekšsēdētāja Ināra Driksna. Apbalvotās skolas saņēma arī uzņēmēju sponsorētas datu kameras, bet skolotāji -  naudas balvu 1000 Ls.

Ekselences balvas saņēma 3 skolas – Rīgas Zolitūdes ģimnāzija, Smiltenes ģimnāzija un Vecumnieku vidusskola, un 4 skolotāji Vecumnieku vidusskolas fizikas skolotāja Aldona Alenčika, Ogres Valsts ģimnāzijas ķīmijas skolotāja Ilze Pomere, Baumaņu Kārļa Viļķenes pamatskolas bioloģijas skolotāja Pārsla Treimane un Rīgas Zolitūdes ģimnāzijas matemātikas skolotāja Olga Šeremeta.

„Ikvienā laika periodā nozīmīga vieta personības veidošanā ir bijusi skolotājam, taču mūsdienu sabiedrībā bieži vien šī loma netiek pienācīgi novērtēta. Tas ir cilvēks, kurš konkrētā veidā ietekmē mūsu sabiedrības veidošanos un būvē valsts nākotni - palīdz bērnam veidoties par personību, rosina interesi par apkārtējo vidi un procesiem, kā arī rūpējas, lai skolnieks redzētu sava darba jēgu un mērķi.  Mēs vēlāmies pateikt lielu paldies skolotājiem par ieguldītajām zināšanām un spēku šīs nozīmīgās misijas veikšanā!”, - par iesaistīšanās jēgu projektā saka AS SAF Tehnika valdes priekšsēdētājs Normunds Bergs.

SIA Microsoft Latvija valdes loceklis Ēriks Eglītis atzinīgi vērtē inovāciju ieviešanu izglītībā, vienlaikus paužot, cik svarīga ir skolotāju loma mūsdienīgai pieejai mācību stundās:  „Mēs ticam, ka laba izglītība ir cilvēka pamattiesības, kas veicina ilgtspējīgas sabiedrības attīstību. Microsoft visā pasaulē veicina informācijas tehnoloģiju izmantojumu mācību procesā un dažādu inovatīvu projektu atbalstu. Microsoft uzskata par pagodinājumu Latvijā atbalstīt projektu „Dabaszinātnes un matemātika” un veicināt inovāciju ieviešanu izglītības sistēmā. Mūsuprāt, ir būtiski izcelt un atzīmēt tās skolas un skolotājus, kuri efektīvi, pārdomāti un droši izmanto informācijas tehnoloģijas savās stundās, kā arī mācību procesā ir centušies ievērot un popularizēt intelektuālā īpašuma un autortiesību jautājumus.”

Dabaszinātnes un matemātika ir cieši saistītas ar nozarēm, kurā darbojas SIA Metrum, tā valdes priekšsēdētāja Larisa Reine atzīmē: „Demonstrējot, kā minētās zināšanas tiek pielietotas gan mērniecībā un teritoriju plānošanā, gan fotogrammetrijā, Metrum darbības nozaru profesijās un speciālistu ikdienas darbā, vēlējāmies skolēnus ieinteresēt, radīt pozitīvu priekšstatu un motivēt kā mācībām, tā arī turpmākai profesijas izvēlei inženierzinātnēs un dabas zinātnēs.  Šobrīd ir izveidojies zināms kvalificētu speciālistu deficīts šajās jomās. Taču svarīgi, lai ikviens jaunietis izvēlas paša sirdij tuvu un viņu interesējošu nodarbošanos, nevis profesiju, kura patīk viņa draugiem vai tiek uzskatīta par prestižu sabiedrības skatījumā.”

„Skolotāji ir tie, no kuru talanta un profesionalitātes atkarīga mūsu bērnu izglītība”, - saka AS Rīgas Piena kombināta valdes priekšsēdētāja Ināra Driksna,- „Dabas zinības diemžēl mūsdienās nav tie populārākie mācību priekšmeti, bet tautsaimniecībai ļoti nepieciešami jauni, talantīgi speciālisti. Tikai talantīgs skolotājs var izaudzināt talantīgu skolēnu - par šādiem skolotajiem ir jārunā, viņu talants ir jāatzīmē, tikai talantīgs skolēns var kļūt par talantīgu speciālistu pārtikas nozarē un izgudrot jaunas saldējuma, siera un citu piena produktu receptes.” 

SIA AGA valdes loceklis Olavs Ķiecis: „Mūsuprāt ir svarīgi, lai būtu vairāk  labu, ar iniciatīvu apveltītu skolotāju, kas spētu ieinteresēt un iedvesmot savus audzēkņus. Var būt labas idejas, var uzrakstīt labus plānus, bet, ja nebūs kas to visu iedzīvina, tad tam nebūs nekādas jēgas. Rūpniecībā šodien trūkst labu inženieru un speciālistu, skolēni pievēršas vairāk humanitārajām zinātnēm. Balva, ko šogad pasniedzam, cerams būs labs simbols un apliecinājums, kas stimulēs procesa attīstību vairāk par labu dabaszinātnēm. Mēs gribētu, lai šī tradīcija būtu ilgtspējīga. Mēs novēlam skolotājiem lepoties ar šo apbalvojumu, jo tas ir pašaizliedzīga darba apliecinājums un skolām - apliecinājums par vēlmi augt un būt progresīvām, spējīgām ielikt labu bāzi savu audzēkņu izglītībā.”

 „Mūsdienīgas izglītības sistēmas attīstība nav realizējama, pārmaiņas nodrošinot tikai pašā izglītības sistēmas iekšienē. Interesei par to, kas notiek izglītībā ir jābūt visai sabiedrībai, īpaši svarīga ir citu nozaru viedokļa līderu attieksme. Izglītības attīstībai ir nepieciešams lobijs, kas ir ārpus skolas ikdienas. Nozaru viedokļa līderiem jāveicina pārmaiņas izglītības sistēmas attīstībā, ieņemot aktīvu pozīciju, lai skola skolēnam spētu sniegt visas tās prasmes, kas nepieciešamas darba tirgū. Iecere par Ekselences balvu dabaszinātņu un matemātikas jomās būs labā ziņa, kas ne tikai novērtē jau sekmīgi padarīto, bet dod ieguldījumu, lai mūsu skolās ienāktu jauni, motivēti, radoši un zinoši skolotāji!”, - ar pārliecību pauž SIA „Lielvārds” valdes priekšsēdētājs Aivars Gribusts.

Ekselences balvas 2011 nominācijaSkola/skolotājs – Ekselences balvas saņēmējsAsociācijaUzņēmums/ Institūcija, kas atbalsta un pasniedz balvu
Skolas
Par izcilu skolas komandas darba rezultātu, īstenojot inovatīvu mācību procesu dabaszinātnēs un matemātikā Zolitūdes ģimnāzija, direktore Svetlanu Semenko Latvijas universitāte, rektors Mārcis Auziņš
Par efektīvu informācijas tehnoloģiju izmantošanu dabaszinātņu un matemātikas stundās saņem. Smiltenes ģimnāzija, direktore Velga Mālkalne Latvijas Informācijas un komunikācijas asociācija SIA Microsoft Latvija, valdes loceklis Ēriks Eglītis
Par mērķtiecīgu inovatīvās pieredzes popularizēšanu citu skolu skolotājiem Vecumnieku vidusskola, direktors Aivars Ķiņķevskis Latvijas izglītības apgādu asociācija SIA Lielvārds, valdes priekšsēdētājs Aivars Gribusts
Skolotāji
Par izcilu darbu inovatīva mācību procesa īstenošanā fizikā Vecumnieku vidusskolas skolotāja Aldona Alenčika Latvijas Elektrotehnikas un elektronikas rūpniecības asociācija AS „SAF Tehnika” valdes priekšsēdētājs Normunds Bergs
Par izcilu darbu inovatīva mācību procesa īstenošanā ķīmijā Ogres Valsts ģimnāzijas skolotāja Ilze Pomere Latvijas Ķīmijas un farmācijas uzņēmēju asociācija SIA „AGA” valdes loceklis Olavs Ķiecis
Par izcilu darbu inovatīva mācību procesa īstenošanā bioloģijā Baumaņu Kārļa Viļķenes pamatskolas skolotāja Pārsla Treimane Latvijas Piensaimnieku Centrālā Savienība A/S Rīgas Piena kombināts, valdes priekšsēdētāja Ināra Driksna
Par izcilu darbu inovatīva mācību procesa īstenošanā matemātikā Rīgas Zolitūdes ģimnāzijas skolotāja Olga Šeremeta Latvijas kartogrāfijas un ģeodēzijas asociācija SIA „Metrum” Padomes priekšsēdētājs Edgars Šīns


Ekselences balvu veido mākslinieciski izgatavots priekšmets – stikla ābols, kas simbolizē dabaszinātņu un matemātikas projektu, - ar plāksnīti, uz kuras ir norādīts balvas pasniedzējs un saņēmējs, balvas saņemšanas apliecinājuma diploms no uzņēmuma, balvas pasniedzēja, un Izglītības un zinātnes ministra pateicības raksts skolas direktoram un atzinības raksts skolotājam.