Skolēni atgūst ticību saviem spēkiem

Skolēni atgūst ticību saviem spēkiem
Noslēgusies Iespējamās misijas Vasaras skola Grandiozā ekspedīcija – dienas nometne bērniem ar zemiem mācību sasniegumiem un vāju motivāciju mācīties. Mācību saturu dabaszinātņu mācību priekšmetiem un matemātikai izstrādāja projekta Dabaszinātnes un matemātika speciālisti. Divpadsmit dienās skolēni, intensīvi mācoties, vidēji par 22% uzlabojuši savas zināšanas un prasmes. Tas ļāvis skolēniem noticēt saviem spēkiem!

No 18. līdz 29.jūlijam Vasaras skolas dalībnieki, Liepājas skolu 7. un 8. klašu skolēni, devās pasaules izzināšanas ekspedīcijā, kļūstot par īstiem pētniekiem. Katru dienu Iespējamās misijas skolotāju vadībā ceļotāji piestāja dažādās stacijās (mācību nodarbībās) un izzināja pasauli, lai papildinātu zināšanas un pilnveidotu prasmes dabaszinātņu priekšmetos un matemātikā, kā arī angļu valodā un sociālajās zinībās. Katru dienu ekspedīcijas dalībnieku ceļš veda uz jaunu kontinentu, kur viņus sagaidīja kontinenta atklājēji, dodot pētniekiem uzdevumus, kuru izpildē skolēniem bija jāizmanto dienas laikā iegūtās zināšanas un prasmes.

Mācību saturu dabaszinātņu mācību priekšmetiem un matemātikai izstrādāja projekta Dabaszinātnes un matemātika speciālisti. Lai sekmētu skolēnu interesi šajos priekšmetos, būtiski ir saistīt mācību saturu ar reālo dzīvi, dodot iespēju skolēnam darboties kā pētniekam. Daļa bērnu Vasaras skolā pirmo reizi veica laboratorijas darbus un strādāja ar mikroskopiem, atzīstot, ka tā mācīties ir daudz interesantāk un aizraujošāk. Pārbaudes darbu rezultāti ķīmijā, bioloģijā, fizikā, matemātikā un sociālajās zinībās par Vasaras skolā apgūto rāda, ka vairākums skolēnu uzlaboja savas zināšanas un prasmes katrā priekšmetā vidēji par 26% - 40% . Daudziem šīs mācības bija nepieciešamas lai apgūtu mācību gada laikā iekavēto.

Vasaras skolai noslēdzoties, Iespējamās misijas Ceturtā iesaukuma dalībnieki apstiprināja savu pārliecību, ka visi bērni var. Skolotāja rokās ir vairākas atslēgas – pacietība, gatavība meklēt citādākas pieejas mācību procesam, ieinteresētība bērna panākumos un galvenais ticība skolēna spēkiem.

Pilnveidotās mācīšanās prasmes, atgūtā pārliecība, ka uzdevumi matemātikā, fizikā, ķīmijā vai angļu valodā ir izpildāmi un ticība saviem spēkiem – tas ir lielākais ieguvums, ko uz skolu, uzsākot jauno mācību gadu, paņems līdzi 60 Liepājas 7. un 8.klašu skolēni.

Vasaras skola ir kļuvusi par reālu alternatīvu mācību formu skolas vasaras darbiem. Tās mērķis ir skolēniem dot iespēju citādā veidā un vidē papildināt savas zināšanas dažādos mācību priekšmetos un attīstīt savas prasmes.

Vasaras skolas norisi bildēs var skatīt šeit.