„Nāc un dari kopā ar mums!” - akciju skolām atklās skolotāju konferencē

„Nāc un dari kopā ar mums!” - akciju skolām atklās skolotāju konferencē
Trešdien, 29. augustā Latvijas Universitātē notiks metodiski praktiskā dabaszinātņu un matemātikas skolotāju konference „Dabaszinātnes un matemātika skolā – efektīvi un radoši”. Konferencē spēkus apvienos skolotāji, izglītības eksperti, uzņēmēji un visi interesenti, kuri jau strādā, lai skolēni Latvijā būtu zinoši, uzņēmīgi, radoši un motivēti, mācītos būt pētnieki, izmantotu informācijas tehnoloģijas un mācītos arī ārpus klases.

Konferences organizatori, Latvijas Universitātes Dabaszinātņu un matemātikas izglītības centrs (LU DZM IC), Bioloģijas, Matemātikas un Fizikas skolotāju asociācijas un Latvijas Universitātes dabaszinātņu fakultātes, pasākumu veidojuši kā platformu pieredzes apmaiņai, lai kopā ar profesionāliem skolotājiem un uzņēmējiem dalītos efektīvās un radošās idejās, kā panākt, lai skolēnu mācīšanās uzlabotos un būtu atbilstoša šodienas dzīves prasībām katrā klasē katrā Latvijas skolā.

Skolotāji, izglītības eksperti un uzņēmēji konferences forumos kopīgi diskutēs par to, ko katrs var darīt, lai dzīvē īstenotu Nacionālajā attīstības plāna 2020 projektā izvirzītās prioritātes izglītībā. Tiks meklēti risinājumi tam, kā panākt, lai skolēnu rezultāti starptautiskajā pētījumā dabaszinātnēs un matemātikā uzlabojas, kā izveidot programmu talantu atrašanā un attīstīšanā no skolas līdz darba tirgum, kā samazināt plaisu starp skolēnu un skolotāju prasmēm informācijas tehnoloģiju lietošanā.

Lai veicinātu interesi par dabaszinātnēm, popularizētu veiksmīgāko pieredzi un sekmētu izcilību Latvijas skolās, konferencē LU DZM IC sadarbībā ar Latvijas Universitātes Fondu, uzņēmējiem un uzņēmumu asociācijām atklās akciju skolēniem, dabaszinātņu un matemātikas skolotājiem un skolām „Nāc un dari kopā ar mums!”. Akcijas organizatori aicina profesionālus skolotājus – dalīties veiksmīgi realizētās metodiskajās idejās un izcilas skolu (skolēnu un skolotāju) komandas piedalīties mācību uzdevumu konkursā. Izcilākie skolotāji tiks izvirzīti „Ekselences balvai 2012”, ko nodrošina Latvijas uzņēmēji.

LU DZM IC vadītāja Dace Namsone stāsta par akcijas ideju: „Latvijā jau ir ļoti daudzi lieliski skolotāji, kuri māca skolēniem būt uzņēmīgiem, radošiem, aicina pētīt un izmantot informāciju tehnoloģiju priekšrocības, vada mācību stundas arī ārpus klases, tomēr vēl ir liels skolu skaits, kurās tā nenotiek. Kā pierāda pasaules līmeņa izglītības reformu autoritātes Maikla Fulana (Michael Fullan) pētījumi, vienīgais iespējamais ceļš uz labākiem skolēnu rezultātiem ir pastāvīga skolotāju mācīšanās, savstarpēji apmainoties pieredzē. Lielā skolotāju atsaucība, reģistrējoties konferencei, apliecina, ka skolotāji ir gatavi nākt un darīt šeit un tagad, atbalstot cits citu, mācoties cits no cita.”

Konference norisināsies Latvijas Universitātē, Raiņa bulvārī 19, Rīgā, trešdien, 29. augustā, no plkst. 10.00 līdz plkst. 17.00.

Plenārsēde un paneļdiskusija „Ko skola var dot, lai panāktu „ekonomisko izrāvienu” valstī?” būs skatāma video tiešraidē http://www.lu.lv/tiesraide/1/  29. augustā no plkst. 10.00 līdz plkst. 12.45.

Programma pieejama šeit: http://ej.uz/skolotajukonferenci.