Aizritējusi vides nometne Pētām dabā!

Aizritējusi vides nometne Pētām dabā!
27.08.2014.
Papildināts 03.11.2014.

No 4. līdz 8. augustam Mārupes vidusskolā rosījās 30 jaunie dabas pētnieki. Šajā laikā Mārupes vidusskolas telpās, kā arī Mārupītes apkārtnē ar Latvijas vides aizsardzības fonda atbalstu notika jauno vides pētnieku nometne „Pētām dabā!”. Nometnē piedalījās 1. – 6. klases skolēni gan no Mārupes vidusskolas, gan Rīgas skolām. Nodarbību saturu izstrādāja, kā arī nodarbības vadīja LU Dabaszinātņu un matemātikas izglītības centra eksperti.

Jauni vides pētnieki katru dienu no 9.00 – 17.00 piedalījās dažādās vides izpētes nodarbībās, kā arī sportoja, spēlēja prāta spēles un nodarbojās ar rokdarbiem.

Nodarbībā „Kur vislabāk ierīkot dārzu?” bija iespējams izpētīt augsni, noteikt kāds ir tās sastāvs, cik daudz mitruma saglabā dažāda veida augsnes, kā arī skolas ķīmijas laboratorijā noteikt, cik daudz organisko vielu ir augsnes paraugā. Vēl skolēni iejutās vides ekspertu lomā – pētīja Mārupīti un tās apkārtni, noteica, kādi dzīvnieki mīt ūdenī, kāda ir sugu daudzveidība, izvērtēja Mārupītes un tās krastu piesārņojumu. Nodarbības beigās katrs dalībnieks izvērtēja savu ieguldījumu vides saudzēšanā. Tā kā mūsu dzīvē nozīmīga loma ir ūdenim, tad viena nodarbība tika veltīta ūdens pētīšanai – skolēni izvērtēja ūdens paraugu kvalitāti un izmēģināja dažādas ūdens attīrīšanas iespējas. Tāpat Latvijas Universitātēs Botāniskajā dārzā skolēni iepazina gan Latvijas, gan citzemju ārstniecības augus, devās ekskursijā uz SIA „Getliņi EKO”, kur noskaidroja, ar ko atkritumu izgāztuve atšķiras no atkritumu glabāšanas poligona, uzzināja, kā moderni un videi draudzīgi iespējams apsaimniekot atkritumu savākšanu un kā no atkritumiem iegūtā enerģija tiek izmantota tomātu audzēšanai.

Nometnes noslēgumā katrs dalībnieks saņēma apliecību par dalību nometnē, kā arī cienājās ar garšīgu kliņģeri.

Nometnes programma (pdf)

Nodarbības "Kas dzīvo ūdenī?" plāns (pdf)

Nodarbības "Kas dzīvo ūdenī?" skolēna darba lapa (pdf)

Nodarbības "Ārstniecības augi mūsu ikdienā" foto reportāža


Nodarbības "Ūdens sastāvs un ūdens attīrīšana" foto reportāža


Nodarbības "Kur ierīkot dārzu?" foto reportāža


Foto reportāža no mācību ekskursijas uz "Getliņi Eko"


Foto reportāža - skolēni prezentē paveikto