LU konferencē skolotāji savstarpēji mācās un diskutē par risinājumiem dabaszinātņu izglītības uzlabošanai

LU konferencē skolotāji savstarpēji mācās un diskutē par risinājumiem dabaszinātņu izglītības uzlabošanai
Papildināts 18.09.2014.

Lai mācītos un dalītos pieredzē, Latvijas Universitātes (LU) Dabaszinātņu un matemātikas izglītības centra rosināti konferencē „Dabaszinātnes un matemātika skolā – efektīvi un radoši” tikās ap 600 skolotāju. Paralēli skolotāju mācībām darbnīcās, semināros un interaktīvā izstādē norisinājās plašas diskusijas, kurās augstskolu mācībspēki, izglītības politikas veidotāji, eksperti, zinātnieki un uzņēmēji kopīgi ar skolotājiem mēģināja rast risinājumus dabaszinātņu izglītības uzlabošanai. Konference norisinājās 22.augustā, Latvijas Universitātē, Raiņa bulvārī 19.

Kā norāda pasākuma organizatori, konference kā platforma skolotāju mācībām, savstarpējai pieredzes un viedokļu apmaiņai ir viens no ceļiem, lai atbalstītu skolotājus un rosinātu diskusiju sabiedrībā par līdzekļiem, ar kādiem panākami uzlabojumi eksaktajā izglītībā. Reaģējot uz pēdējā laikā augošo uzņēmēju spiedienu uz skolām par dabaszinātņu izglītības kvalitāti, šogad konferences centrālais jautājums bija izprast, kādiem līdzekļiem darba tirgū eksaktajā jomā panākams lielāks speciālistu skaits.

Uzņēmēju pārstāvji - Vilnis Rantiņš, Latvijas Mašīnbūves un metālapstrādes rūpniecības uzņēmēju asociācijas valdes priekšsēdētājs, Normunds Bergs, Latvijas Elektrotehnikas un elektronikas rūpniecības asociācijas valdes priekšsēdētājs, Vitālijs Skrīvelis, Latvijas Ķīmijas un farmācijas uzņēmēju asociācijas valdes priekšsēdētājs, Līga Menģelsone, Latvijas Darba devēju konfederācijas ģenerāldirektore, identificēja tādas problēmas kā vāju skolēnu sagatavotību, iestājoties augstskolu eksaktajās programmās, nepietiekamo skolotāju skaitu un skolēnu motivācijas trūkumu mācīties dabaszinātnes un matemātiku.

Kā rādīja diskusijas, uzņēmēju, skolotāju un Izglītības un zinātnes ministrijas viedokļi par problēmjautājumiem lielā mērā sakrīt, tomēr katrai pusei ir savs redzējums par iespējamiem ceļiem to risināšanai. Kamēr uzņēmēji kā iespējamo risinājumu piedāvā centralizēto eksāmenu ķīmijā un fizikā, skolotāji gaida lielāku atbalstu viņu darbā – gan attiecībā uz viņu pašu mācībām, gan sadarbību ar industrijas pārstāvjiem.

Izglītības un zinātnes ministre Ina Druviete, uzstājoties plenārsēdē, norādīja, ka „uzsvars uz testēšanu un kontroli skolā ir vakardiena”, tā vietā uzsvaru liekot uz nepieciešamību pārskatīt mācību saturu, risināt finanšu un mācību darba organizācijas problēmas. LU Dabaszinātņu un matemātikas izglītības centra vadītāja Dace Namsone, atsaucoties uz starptautiskiem pētījumiem, norādīja, ka ne eksāmens, ne arī kādi kampaņveidīgi pasākumi necels izglītības kvalitāti. Vislielākā ietekme uz rezultātu ir tam, kā notiek mācīšana klasē un cik veiksmīgi skolotājs dažādos kursos apgūto izmanto mācību stundās, kā arī tam, kā skolotājs pats mācās un sadarbojas.

Pasākumu organizēja LU Dabaszinātņu un matemātikas izglītības centrs sadarbībā ar LU fakultātēm un Latvijas Bioloģijas, Fizikas, Matemātikas un Ķīmijas skolotāju asociācijām, Latvijas Ģeogrāfijas biedrību. Pasākumu atbalstīja LU Juridiskā fakultāte.

Konferences foto

Konferences programma

LTV 7 Ziņu video materiāls par konferenci
(krievu valodā)

Mārtiņa Kāļa (macibuvideo.lv) atskats uz konferenci