Projekta Iedvesmot skolēnus dabaszinātnēm 2. izglītības konference

Projekta Iedvesmot skolēnus dabaszinātnēm 2. izglītības konference
27.08.2015.

Projekta «Iedvesmot skolēnus dabaszinātnēm» partneri ar prieku aicina dabaszinātņu skolotājus piedalīties 2. atklātajā konferencē, kas notiks Varšavā (Polijā) 2015. gada 25.-27. novembrī. Tā tiek organizēta sadarbībā ar GLOBE programmas Eiropas un Eirāzijas reģionālo koordinācijas biroju.

MĒRĶI
- savest kopā dabaszinību skolotājus, pedagogus, skolotāju izglītotājus un zinātniekus no visas Eiropas,
- dalīties ar idejām dabaszinību izglītības uzlabošanai skolās un skolēnu motivācijas veicināšanai izmantojot modernus instrumentus un metodoloģiju,
- uzlabot dabaszinību mācīšanu, piedāvājot plašu metodisko materiālu klāstu. 

Programma
Programmā plānotas galvenokārt praktiskas nodarbības, kas to padara par 
praktisku mācību konferenci.

Praktiskās nodarbības
- mācību sesijas (2 stundas) par trīs galvenajiem izaicinājumiem, lai atraktīvi un efektīvi veicinātu dabaszinību apguves progresu;
Informācijas tehnoloģiju izmantošana dabaszinību mācībās
Agrīnā pētnieciskā izziņa
Skolēni ar nepietiekamām sekmēm dabaszinībās
- būs pieejami mācību materiāli;
- laiks tos iepazīt un izmēģinās kvalificētu speciālistu vadībā.


Zinātnes seminārs
Sadarbībā ar Kopernika zinātnes centru Varšavā - Polijas vadošo zinātņu izglītības centru (http://www.kopernik.org.pl/en)

Reģistrācija un dalības maksa
Tiešsaistes reģistrācija sāksies 2015. gada augusta beigās.

Dalības maksā (120 EUR) iekļauts: brīva ieeja visās sesijās, konferences materiāli, kafijas pauzes un pusdienas, neformālās vakariņas trešdien, kā arī zinātnes seminārs.

Organizē
   
UNEP/GRID-Warsaw Centre Projekta «Iedvesmot skolēnus dabaszinātnēm» komanda GLOBE programmas Eiropas un Eirāzijas reģionālais koordinācijas birojs

 Projekts «Iedvesmot skolēnus dabaszinātnēm»
 Projekta galvenais mērķis ir identificēt un izplatīt atraktīvus un efektīvus rīkus un metodes dabaszinātņu mācīšanai klasē, koncentrējoties uz ilgtspējību. Projektā ir izstrādāti metodiskie materiāli lietošanai klasē, ieskaitot metodiskos ieteikumus, izdales materiālus u.c..
Mēs esam identificējuši trīs galvenos izaicinājumus, lai uzlabotu dabaszinātņu mācīšanu un padarītu to atraktīvu un efektīvu. 
1. Informācijas tehnoloģiju izmantošana dabaszinātņu apguvē
Vairākums mūsdienu skolēnu ikdienā lieto digitālās ierīces, interneta lietotnes vai sociālos medijus, galvenokārt saziņai un izklaidei. Mēs dalāmies pieredzē šādu rīku un mediju izmantošanai tam, lai piesaistītu skolēnu interesi dabaszinātnēm un padarītu to mācīšanu jēgpilnāku. 
2. Agrīnā pētnieciskā izziņa 
Ir pierādīts, ka pētnieciskās izziņas metode efektīvi piesaista bērnus dabaszinātnēm un uzlabo viņu mācīšanos, īpaši agrā vecumā. Meklēsim risinājumus problēmām ar pētnieciskās izziņas metožu izmantošanu skolā un rādīsim veiksmīgus piemērus šo metožu izmantošanai dabaszinātņu mācīšanā, īpaši koncentrējoties uz sākumskolas skolēniem.
3. Skolēni ar nepietiekamām sekmēm dabaszinībās
Dabaszinātnēs mēs apgūstam svarīgas zināšanas par pasauli, tādēļ tām ir jābūt pieejamām ikvienam bērnam. Mēs dalīsimies ar labākajiem piemēriem, kā piesaistīt dabaszinātnēm nesekmīgus skolēnus un palīdzēt viņiem attīstīt svarīgākās zināšanas, kas vienlaikus ir arī dzīvei noderīgas pamatprasmes.

Plašāka informācija par projektu atrodama http://www.mass4education.eu