LU DZM IC pārstāve piedalījusies nozīmīgā kongresā

LU DZM IC pārstāve piedalījusies nozīmīgā kongresā
Laikā no 24. līdz 31. jūlijam Latvijas Universitātes Dabaszinātņu un matemātikas izglītības centra vadošā pētniece Ilze France piedalījās 13. Starptautiskajā Matemātikas izglītības kongresā Hamburgā, Vācijā.

Starptautiskais matemātikas izglītības kongress notiek ik pēc četriem gadiem un ir viens no lielākajiem šāda veida pasākumiem pasaulē. Tas tiek organizēts ar Starptautiskās Matemātikas izglītības komisijas, kas ir Starptautiskās Matemātikas savienības sastāvā, atbalstu. Kongresa mērķis ir iepazināt ar pašreizējo situāciju un tendencēm matemātikas izglītības pētniecībā un praksē visos matemātikas mācību līmeņos. Programmā ir iekļautas plenārsēdes, lekcijas, diskusiju grupas, darbnīcas, plakātu sesijas, prezentācijas. Šogad kongresu apmeklēja 3486 dalībnieki.

Ilze France prezentēja plakātu „Matemātikas zināšanu izmantošana jaunā kontekstā: pētījums Latvijā” (autori – Ilze France, Dace Namsone, Līga Čakāne, Uldis Dzērve, Jānis Vilciņš). Tika pētīts, cik labi 9. klases skolēni matemātikā iegūtās zināšanas prot pielietot dabaszinātņu priekšmetos un kā pielietotās iemaņas tiek mācītas matemātikas un dabaszinātņu mācību procesā obligātās izglītības ietvaros.

Pētījuma secinājumi:
- rezultāti ir zemi jomās, kurās skolēniem jāpielieto matemātikas zināšanas zinātniska konteksta uzdevumos;
- viens no iemesliem šai jau daudzus gadus pastāvošajai nespējai pielietot mācību procesā izmantotu algoritmu varētu būt tas, ka matemātikas un dabaszinātņu mācīšana tiek kļūdaini formalizēta un tajā netiek likts uzsvars uz padziļinātas izpratnes veidošanu;
- mācību materiālos lielākoties netiek izskaidrota kontekstuālu uzdevumu risināšana, savukārt ja tā tiek izskaidrota, pastāv risks attīstīt nepareizus pieņēmumus, radot nepareizu jēdzienu skaidrojumu;
- ir nepieciešams veicināt sadarbību starp matemātikas un dabaszinātņu skolotājiem, lai kopīgi analizētu mācību stratēģijas un palīdzētu skolēniem rast sasaisti starp priekšmetiem.