Skolotāji aicināti pieteikties A programmas kursiem

Skolotāji aicināti pieteikties A programmas kursiem
17.08.2016.

Bioloģijas, fizikas, ķīmijas un matemātikas skolotāji aicināti pieteikties Izglītības un zinātnes ministrijas apmaksātiem A programmas kursiem 24 stundu apjomā.

Šogad Latvijas Universitātes Dabaszinātņu un matemātikas izglītības centrs īstenos A programmu „Uz konkrētu skolēnu sasniedzamo rezultātu virzītas mācību stundas veidošana un analīze dabaszinātņu un matemātikas (STEM) mācību priekšmetu stundās” 24 stundu apjomā.

Nodarbību laikā pedagogiem būs iespēja analizēt mācību situācijas, vērojot un analizējot mācību stundu video ierakstus, plānot un praktiski modelēt mācību stundas, izmantojot konkrētas mācību metodes. Sadarbībā ar kolēģiem veidot jaunus stundu plānus, izvērtēt un uzlabot tos atbilstoši snieguma kritērijiem, dalīties pieredzē ar veiksmīgākajiem piemēriem savā praksē. Pedagogiem tiks dota iespēja mācību stundas plānošanā un veidošanā efektīvi izmantot informāciju tehnoloģijas.

Pieteikšanās  ir noslēgusies!