Skolotāji diskutējuši un dalījušies pieredzē, kā uzlabot mācīšanas kvalitāti

Skolotāji diskutējuši un dalījušies pieredzē, kā uzlabot mācīšanas kvalitāti
30.08.2016.

Skolotāji diskutējuši un dalījušies pieredzē, kā uzlabot mācīšanas kvalitāti
24. augustā Latvijas Universitātē notika vērienīgākā dabaszinātņu un matemātikas skolotāju konference, kurā tikās vairāk nekā 650 skolotāju, augstskolu mācībspēku, ekspertu, zinātnieku un uzņēmēju, lai diskutētu, kā uzlabot mācīšanas kvalitāti.


Mediju vidē šovasar aktīvi notika domu apmaiņa par to, ka skolēnu rezultāti matemātikas centralizētajā eksāmenā ir nepietiekami; līdzīgas tendences vērojamas, analizējot citu eksāmenu un diagnosticējošo darbu rezultātus, kā arī skolotāji ir nedaudz satraukti par gaidāmo kompetenču pieejas ieviešanu mācību saturā, tāpēc konferencē tika akcentētas šīs aktualitātes.

Paneļdiskusijas „Kā un kāpēc mainās pārbaudes darbu forma un saturs?” dalībnieki pauda viedokli par darbu atbilstību esošajiem standartiem, pārbaudes darbu uzdevumu kvalitāti un veidu, prasmēm, kādas skolēniem nav pietiekami labā līmenī. Tika meklēti risinājumi tam, lai rezultāti uzlabotos, un runāts par to, kādas pārmaiņas mācību stundā nepieciešamas, lai skolēni spētu lietot zināšanas un prasmes jaunās situācijās.

Forumā „Kas ir citādais, īstenojot kompetenču pieeju?” tika skaidrotas plānotās izmaiņas, kas vērstas uz kompetenču pieejas ieviešanu, kā tās saistītas ar rezultātu uzlabošanu un kāda ir dziļa mācīšanās.

Semināra „Pētījumi par inovatīvo skolotāju profesionālajā pilnveidē” dalībnieki tika iepazīstināti ar pētījumiem pasaulē un Latvijā par pārmaiņām skolotāju profesionālajā pilnveidē, kuras mērķis ir uzlabot skolēnu mācīšanos un panākt ietekmi uz pārmaiņām praksē.

Darbnīcās, prezentāciju un plakātu sesijās dalībnieki dalījās pieredzē ar veiksmīgiem stundu piemēriem, kā arī interaktīvā izstādē guva praktiskus piemērus jēgpilnam un efektīvam mācību darbam.

Konferenci organizēja LU Starpnozaru izglītības inovāciju centrs (iepriekš zināms kā Dabaszinātņu un matemātikas izglītības centrs) sadarbībā ar LU fakultātēm, Latvijas Bioloģijas skolotāju asociāciju, Fizikas skolotāju asociāciju, Matemātikas skolotāju apvienību, Ķīmijas skolotāju asociāciju, Latvijas Ģeogrāfijas biedrību.Foto: Renāte Šnore