Vērienīgākā domu apmaiņa par skolēnu rezultātu uzlabošanu

Vērienīgākā domu apmaiņa par skolēnu rezultātu uzlabošanu
16.08.2016.

24. augustā Latvijas Universitātē (LU), Raiņa bulvārī 19, Rīgā notiks vērienīgākā dabaszinātņu un matemātikas skolotāju konference „Dabaszinātnes un matemātika skolā – efektīvi un radoši”, kurā būs lielākā risinājumu ieguves vieta un domu apmaiņa tam, ko darīt, lai notiktu padziļināta mācīšanās un skolēnu eksāmenu rezultāti būtu labāki.

Šī būs tikšanās vieta vairāk nekā 600 dalībniekiem – skolotājiem, augstskolu mācībspēkiem, ekspertiem, zinātniekiem un uzņēmējiem, lai ļautos ideju virpulim 33 darbnīcās, diskusijās un citās aktivitātēs. Konferenci caurvīs trīs vērtības – pieredze, rīcība un mācīšanās iedziļinoties.

Konferences ievadā paneļdiskusijā tiks akcentēta situācija ar nepietiekamajiem eksāmenu rezultātiem. Diskusijā analizēsim cēloņus, kāpēc skolēnu rezultāti nestandarta situāciju uzdevumos ir ievērojami sliktāki, meklēsim konkrētus risinājumus tam, ko vajadzētu darīt, lai skolēnu sniegums uzlabotos. Diskutēsim arī par to, kāpēc mainās pārbaudes darbu forma un saturs un kā eksāmena saturs atspoguļo standarta prasības.

Forumā uzmanību pievērsīsim gaidāmajai  mācību satura reformai, kurā paredzēta kompetenču pieeja. Runāsim par to, kas atšķir tradicionālu mācību procesu no kompetenču pieejas un kā to īstenot. Viesistabā būs iespēja uzdot jautājumus zinātniekiem, Valsts izglītības satura centra vadītājam, uzņēmējiem un citām ar izglītības jomu saistītām personām.

Paralēli būs iespējams apskatīt interaktīvu izstādi, kurā 20 uzņēmumu/organizāciju/iestāžu pārstāvji sniegs jaunas idejas un praktiskus piemērus radošam un efektīvam mācību darbam. Ar veiksmīgiem stundu piemēriem un lieliskām idejām kolēģus iepazīstinās 55 skolotāji.

Konferences noslēgumā plenārsēdē Latvijas Universitātes, Izglītības un zinātnes ministrijas un Valsts izglītības centra pārstāvji runās par to, kāpēc mainās pieeja mācību saturam un ko praksē nozīmē ieviest kompetenču pieeju skolā.

Konferences programma pieejama šeit. Programma ir interaktīva - uzklikšķinot uz interesējošās aktivitātes (gan pirmajā lapā, kur pieejams kopsavilkums, gan otrajā lapā, kur ir satura rādītājs), iespējams uzzināt vairāk par konkrēto aktivitāti.

Reģistrēties konferencei var šeit. Reģistrācija notiks līdz 18. augusta plkst. 24.00.

Konferenci organizē LU Dabaszinātņu un matemātikas izglītības centrs sadarbībā ar LU fakultātēm, Latvijas Bioloģijas skolotāju asociāciju, Fizikas skolotāju asociāciju, Matemātikas skolotāju apvienību, Ķīmijas skolotāju asociāciju, Latvijas Ģeogrāfijas biedrību.Foto: Sarmīte Livdāne, 2015. gada konference