Dabaszinātņu skolotājiem pieejams metodisks materiāls par enerģijas, ūdens resursu un atkritumu efektīvas izmantošanas un apsaimniekošanas novērtējumu

Dabaszinātņu skolotājiem pieejams metodisks materiāls par enerģijas, ūdens resursu un atkritumu efektīvas izmantošanas un apsaimniekošanas  novērtējumu
Biedrība „ Latvijas Zaļā Josta” piedāvā ieteikumus, ko izstrādājis Latvijas Universitātes Dabaszinātņu un matemātikas izglītības centrs, metodiskā materiāla „Mainos es, mainies tu, mainās visa pasaule” izmantošanai ķīmijas un fizikas stundās 8. un 9.klasēs, atbilstoši ESF projekta „Dabaszinātnes un matemātika” izstrādātajam tematiskajam plānam.

Metodiskais materiāls
(pdf)

Ieteikumi metodiskā materiāla izmantošanai (doc)