Jauna iespēja skolotājiem – DZM IC aicina uz „Tematiskajām pēcpusdienām”

Jauna iespēja skolotājiem – DZM IC aicina uz „Tematiskajām pēcpusdienām”
Sākot ar šī gada septembri Dabaszinātņu un matemātikas izglītības centra speciālisti fizikas, ķīmijas, bioloģijas  un matemātikas skolotājus, kā arī skolu komandas aicina uz „Tematiskajām pēcpusdienām”, lai kopīgi risinātu Jūsu skolā aktuālus jautājumus.

„Pēcpusdienas” tēma/s – Jūsu pašu ziņā! DZM IC speciālisti „Tematiskās pēcpusdienas”  saturu katru reizi plānos individuāli, saskaņā ar Jūsu vajadzībām un interesēm. Tāpēc īpaši būtiski, lai, iepriekš piesakot savu dalību, Jūs atsūtītu konkrētus risināmos jautājumus. Tie var būt gan specifiski saturiski un metodiski jautājumi (Kā labāk skolēniem izskaidrot matemātiskās nevienādības?), gan plašāki jautājumi, kas attiecas uz dabaszinātņu mācīšanu un mācīšanos (Kā efektīvāk sasaistīt bioloģijas un fizikas mācību saturu?).

„Tematiskās pēcpusdienas” notiks katru ceturto mēneša otrdienu no plkst. 16.00 – 18.00 DZM IC telpās (Rīga, Zeļļu iela 8, Latvijas Universitātes Fizikas un matemātikas fakultāte, 6.stāvs, 610.telpa). Dalība – bezmaksas.

„Pēcpusdienām” iespējams pieteikties gan individuāli, gan arī komandā. Dalību aicinām pieteikt, vismaz nedēļu iepriekš rakstot uz e-pastu dzmic@lu.lv.

Pirmā nodarbība notiek 25.septembrī. Šonedēļ pie mums viesojas Mārupes vidusskolas dabaszinātņu un matemātikas skolotāju komanda.