Iznācis PROFILES projekta ceturtais izdevums

Iznācis PROFILES projekta ceturtais izdevums
05.09.2013.

Latvijas Universitāte jau gandrīz trīs gadus kopā ar 19 valstu 21 partneriestādi īsteno  Eiropas Savienības 7. ietvarprogrammas Zinātne sabiedrībā (Science in Society, SiS) finansētu projektu PROFILES. Tā mērķis ir uzlabot dabaszinātņu izglītību skolās Eiropā. PROFILES ietvaros skolotāji pilnveido profesionālās kompetences, lai skolēni dabaszinātnes varētu apgūt aktīvi, izmantojot pētniecību un citos mācību priekšmetos apgūtās zināšanas.

Projektu Latvijā koordinē Latvijas Universitātes Ķīmijas fakultāte un Dabaszinātņu un matemātikas izglītības centrs. Lai skolotājus informētu par projektā notiekošo, PROFILES komanda Latvijā ir sagatavojusi nu jau ceturto informatīvo izdevumu. Tajā lasītājus aicinām iepazīties ar PROFILES projektā uzkrāto piededzi – kā iespējams veikt savas profesionālās darbības pētījumu; kā skolotājiem veicies konferencē „Mācāmies kopā”;  kādi ir PROFILES projekta ietvaros izstrādātie pētniecības darbi un kā skolotāji profesionāli pilnveidojas, veidojot sadarbības tīklus tiešsaistē.

PROFILES ceturtais izdevums