Aicinām skolotājus uz nodarbībām par IT izmantošanu bioloģijas, fizikas un ķīmijas stundās

Aicinām skolotājus uz nodarbībām par IT izmantošanu bioloģijas, fizikas un ķīmijas stundās
02.09.2015.

Dabaszinātņu un matemātikas izglītības centra eksperti aicina bioloģijas, fizikas un ķīmijas skolotājus piedalīties 12 stundu nodarbībās „Informāciju tehnoloģiju jēgpilna izmantošana bioloģijas/fizikas/ķīmijas stundās”. Nodarbības notiks 24. oktobrī un 14. novembrī Rīga, LU Fizikas un matemātikas fakultātē, Zeļļu ielā 25 (agrāk Zeļļu iela 8).

Dažādas informācijas un komunikāciju tehnoloģijas ieņem aizvien lielāku lomu mūsu dzīvē. Tām vieta arī mācību procesā. Kādi ir specifiskie rīki un programmas, ko varam izmantot savā mācību priekšmetā? Kā mērķtiecīgi izmantot dažādas sociālo tīklu iespējas? Nodarbībās diskutēsim un mācīsimies jēgpilni izmantot plašo IKT klāstu izglītībā.

Nodarbību tēmas:
Attālinātie serveri jeb mākoņvides, koplietojuma dokumenti un rīki sadarbībai ar skolēniem, skolēnu savstarpējai sadarbībai, apgūstot mācību priekšmeta saturu.
Brīvpieejas rīki uzdevumu veidošanai.
Uzdevumu formulēšana skolēniem.
„Google” formas, „Flubaroo” izmantošana formatīvajai un summatīvajai vērtēšanai – daudzveidīgu jautājumu testu veidošanas iespējas un to vērtēšana.
Resursu meklēšana mācību stundām, uzdevumu piemēru izveide un kopīgošana.
Viedtālruņu, planšetdatoru, dažādu operētājsistēmu izmantošana mācību procesā.

Maksa par mācībām 12 stundu programmā ir 22 eiro. 

Dalību nodarbībām aicinām pieteikt līdz 18.septembrim, aizpildot anketu: bit.ly/1uERfHU