Ir sākusies pieteikšanās LU Fonda mecenātu stipendijām

Ir sākusies pieteikšanās LU Fonda mecenātu stipendijām
07.09.2015. 

Latvijas Universitātes (LU) Fonda mecenātu stipendijām 2015./2016. akadēmiskajam gadam varēs pieteikties līdz 30.septembra plkst. 23:59, aizpildot on-line pieteikuma anketu fonda mājas lapā www.fonds.lv. LU Fizikas un matemātikas fakultātes studenti var pretendēt uz Kristapa Morberga stipendiju, SIA „whiteCryption” pētniecības darbu stipendiju un uz stipendijām, ko izveidojušas pašvaldības, kā arī šogad atsākas SIA „Groglass” pētniecības stipendiju piešķiršana.

Uz LU dižmecenāta Kristapa Morberga stipendiju var pretendēt LU bakalaura līmeņa studenti, sākot no 2.kursa. Stipendijas iegūs 14 LU studenti, vienas stipendijas apmērs ir 2 200 eiro/akad. gadā.
Šogad LU Fizikas un matemātikas fakultātes studentiem ir iespēja pieteikties SIA „Groglass” stipendijai, kas ir izveidota, lai veicinātu fizikas un ķīmijas studentu zināšanu papildināšanu un nostiprināšanu par tehnoloģijām, kas saistītas ar optisko pārklājumu veidojošo plāno kārtiņu iegūšanu. Stipendija tiek piešķirta pilna laika maģistra līmeņa studentiem (2.kurss), izvēloties maģistra darba tēmas, no uzņēmuma piedāvātām. Stipendijas apmērs: EUR 1000/ak.gadā (EUR 700 apmērā studentam un EUR 300 (pirms nodokļu nomaksas) apmērā darba vadītājam).
SIA „GroGlass” piedāvātās maģistra darba tēmas meklējiet stipendijas sadaļā www.fonds.lv

Jau otro gadu LU Fizikas un matemātikas fakultātes bakalaura līmeņa studentiem ir iespēja saņemt materiālo atbalstu un SIA „whiteCryption” speciālistu padomu pētniecības darba izstrādei uzņēmuma izveidotās stipendijas ietvaros. Stipendijas apmērs ir 500 EUR, un komisija pēc ieskatiem stipendijas apjomu var palielināt. 

LU Fonds turpina sadarbību ar Latvijas pašvaldībām, piešķirot stipendijas novadā deklarētajiem pirmkursniekiem. 2015./2016.ak.gadā uz stipendijām būs iespēja pretendēt Jelgavas, Saldus, Salaspils un Engures jauniešiem, kas šogad absolvēja vidējo mācību iestādi un ir iestājušies kādā no Latvijas augstskolām. Šiem studentiem ir iespēja pretendēt uz Jelgavas novada pašvaldības stipendiju, Salaspils novada pašvaldības stipendiju, Saldus novada pašvaldības stipendiju, Engures novada pašvaldības stipendiju.

Lai pieteiktos stipendijām, studenta vidējā atzīme nedrīkst būt zemāka par 7,5 ballēm, anketā ir jānorāda ziņas par sevi, jāpievieno noteikta parauga CV, kā arī jānorāda motivācija stipendijas saņemšanai, sabiedriskā darbošanās un akadēmiskie sasniegumi. Rekomendācijas docētāji nosūta no saviem e-pastiem uz fonds@fonds.lv. Vienlaicīgi vienā akadēmiskajā gadā students drīkst saņemt vienu LU vai cita fonda mecenātu finansētu stipendiju. Students nedrīkst pretendēt uz stipendiju, ja ir darba attiecībās ar LU.


Pavisam LU Fonda mecenāti šogad ir izveidojuši  23 dažāda veida stipendijas, nodrošinot iespēju saņemt atbalstu 99 studentiem. Vienas stipendijas apmērs ir 700 - 5 000 eiro akadēmiskajā gadā. Kopā LU Fonds plāno izmaksāt stipendijās vairāk nekā 258 000 eiro, no kuriem 46 200 EUR sastādīs Kristapa Morberga stipendijas. LU dižmecenāta stipendijas šogad varēs saņemt 14 LU, 6 RTU un 1 LMA students. Vienas stipendijas apmērs ir 2 200 EUR/ak.gadā. 

Šogad pirmo reizi tiks piešķirtas 3 jaunas stipendijas: advokātu biroja "Eversheds Bitāns" un zvērināta advokāta Māra Vainovska stipendija „Mūsdienu izaicinājumi tiesību piemērošanas teorijai un praksei Latvijā” pētījuma veikšanai tiesību zinātnē; divas stipendijas maģistra darba uzrakstīšanai piedāvā SIA „Groglass”, kā arī pirmo reizi tiks piešķirta Vairas Vīķes-Freibergas stipendija studentiem bāreņiem, kas uzsāk savas studijas Latvijas Universitātē. 

Sīkāku informāciju par šogad pieejamām stipendijām ir iespējams atrast www.fonds.lv sadaļā Stipendijas.