Skolēni atraduši savu vietu zinātnē

Skolēni atraduši savu vietu zinātnē
17. septembrī Latvijas Universitātes (LU) Dabaszinātņu akadēmiskajā centrā, Rīgā, notika LU jauno dabaszinātnieku un matemātiķu skolu svētki „Es – cilvēks zinātnē!”, kuros skolēni iesaistījās izzinošās eksaktās aktivitātēs, iepazīstoties ar LU jaunajām skolām.

Svētkos bija iespēja ielūkoties LU Jauno biologu skolā (9. – 12. klasei), Jauno fiziķu skolā (10. – 12. klasei), Jauno ģeogrāfu skolā (6. – 12. klasei), Jauno ķīmiķu skolā (8. – 12. klasei), Mazajā matemātikas universitātē (10. – 12. klasei). Nodarbības turpmāk regulāri notiks katrā skolā, informācija par pieteikšanos atrodama jauno skolu interneta vietnēs.

Skolēni meklēja slepeno istabu templī, būvēja kvantu datoru, iepazina audus, pētīja pēdu fosilijas, veica vides kvalitātes kontroli, noskaidroja, kādas situācijas var rasties, izmantojot sadzīves ķīmijas līdzekļus, saprata, kā fizika palīdz sasniegt olimpiskus panākumus un kas ietekmē cilvēka līdzsvaru.

Piedaloties aizraujošās nodarbībās, jaunieši guva pozitīvisma un prieka devu. Pēc pasākuma bija dzirdamas atziņas, ka skolēni ir sapratuši, ka nākotni vēlas saistīt ar eksaktajām zinātnēm. Jaunieši minēja, ka šāda veida pasākumus noteikti gribētu apmeklēt vēl, jo viņiem ļoti paticis atraktīvais nodarbību vadīšanas veids, aktivitātes bijušas saistošas un interesantas, kā arī viņi vēlētos biežāk veikt  praktiskus eksaktus uzdevumus.

Pasākumu organizēja LU Starpnozaru izglītības inovāciju centrs sadarbībā ar Jauno biologu skolu, Jauno fiziķu skolu, Jauno ģeogrāfu skolu, Jauno ķīmiķu skolu, Mazo matemātikas universitāti.Foto: Anna Roze