Aizvadīta Pirmā starptautiskā PROFILES projekta konference

Aizvadīta Pirmā starptautiskā PROFILES projekta konference
Latvijas Universitāte jau kopš 2010. gada decembra kopā ar 20 valstu 22 partneriestādēm īsteno  Eiropas Savienības 7. ietvarprogrammas Zinātne sabiedrībā (Science in Society, SiS) finansētu projektu PROFILES. Tā mērķis ir uzlabot dabaszinātņu izglītību skolās Eiropā. Projektu Latvijā koordinē LU Ķīmijas fakultāte un LU Dabaszinātņu un matemātikas izglītības centrs (DZM IC).

Šī gada 24.-26. septembrī Berlīnē notika pirmā starptautiskā PROFILES projekta konference. Konferencē pirmo reizi PROFILES ietvaros vienkopus pulcējās gan visu partnerinstitūciju darba grupu dalībnieki – vadošie Eiropas dabaszinātņu izglītības pētnieki un praktiķi, gan projektā iesaistītie skolotāji, lai prezentētu projektā paveikto un diskutētu par turpmāk veicamajiem darbiem. Dalībnieki piedalījās plenārsēdēs, stendu referātu sesijā un darbnīcās.

Konferences programma: šeit.

Konferences atklāšanā ar savu pieredzi par ķīmijas apguvi, izmantojot skolēnu pētniecisko darbību, dalījās arī Rīgas 1. Valsts ģimnāzijas ķīmijas skolotājs Ilmārs Rikmanis. Par veiksmīgu prezentāciju liecināja daudzie jautājumi, īpaši, par PROFILES pētniecisko darbu praktisko realizāciju skolā.

I. Rikmaņa prezentācija 'Teachers’ view on inquiry based science education': šeit.

Savukārt stendu ziņojumu sesijā ar DZM IC pieredzi skolotāju profesionālajā pilnveidē konferences dalībniekus iepazīstināja centra vadītāja Dace Namsone un pētniece Līga Čakāne, kā arī LU Ķīmijas fakultātes docents Jāzeps Logins un Tukuma Raiņa ģimnāzijas ķīmijas skolotāja Ilze Gaile.

Daces Namsones, Līgas Čakānes, Ilzes Gailes ziņojums 'Experiences from Latvia – science teachers learning from other  teachers to improve teaching and reflection skills': šeit.

Daces Namsones, Līgas Čakānes, Jāzepa Logina, Jelenas Volkinšteines ziņojums 'Science teachers’  learning team -  a powerful tool   to improve  inquiry teaching and reflection skills to focus on  teachers  individual needs': šeit.

Kā liecināja diskusijas, būtiskus uzlabojumus dabaszinātņu izglītībā iespējams panākt nepārtraukti uzlabojot skolotāja profesionālo darbību, darot to sadarbībā ar citiem skolotājiem un ekspertiem. Skolu un skolotāju sadarbības tīklu izveide ir svarīgs izglītības darba uzlabošanas priekšnoteikums.

Diskusijas un vairākkārtīgas atsauces uz Latvijas pieredzi konferences noslēgumā apliecināja, ka projekta ietvaros Latvijā paveikts ir nozīmīgs darbs. Panākumi dabaszinātņu izglītības uzlabošanā ļauj mūsu valsti šajā jomā ierindot starp citām vadošajām Eiropas valstīm.