Izsludināta „Ekselences balva” izciliem skolotājiem

Izsludināta „Ekselences balva” izciliem skolotājiem
IZM Valsts Izglītības satura centrs, Latvijas Universitātes Dabaszinātņu un matemātikas izglītības centrs, Latvijas Universitātes Fonds, uzņēmumu asociācijas un uzņēmēji aicina izvirzīt „Ekselences balvai” fizikas, ķīmijas, bioloģijas vai matemātikas skolotājus, kas izcili īsteno inovatīvu mācību procesu dabaszinātnēs un matemātikā!

„Ekselences balva” izveidota, lai godinātu un atbalstītu inovatīvus un profesionālus matemātikas, fizikas, ķīmijas un bioloģijas skolotājus. Tā radīta ar pārliecību, ka izcilus skolēnus var sagatavot izcili skolotāji. Tāpēc balvas iniciatori vēlas izcelt skolotājus, kas inovatīvi strādā ik dienu, kā arī iedvesmot aizvien vairāk skolu komandas uz radošu un efektīvu darbību mācību stundās.

„Ekselences balvu” veido mākslinieciski izgatavots priekšmets, naudas balva (1000 LVL), kuru piešķir uzņēmumi, balvas saņemšanas apliecinājuma diploms, izglītības un zinātnes ministra atzinības raksts.

Pretendentus balvai var izvirzīt skolu vadība, pašvaldības, augstskolas, uzņēmumi, asociācijas un citas juridiskas institūcijas. Lai izvirzītu skolotājus „Ekselences balvai”, pieteicējam jāaizpilda pieteikuma veidlapa, raksturojot skolotāja darba atbilstību izvirzītajai nominācijai pēc skolotāju darba kritērijiem, pieteikumam pievienojot izvirzītā skolotāja CV (pēc noteiktas formas).

Pretendentu atlase notiks divās kārtās. Neklātienes kārtā tiks vērtēti iesūtītie pieteikumi atbilstoši kritērijiem. Labākie 5 - 7 skolotāji katrā mācību priekšmetā tiks uzaicināti tikties klātienē. Tiekoties klātienē, balvas pretendenti tiks aicināti analizēt mācību situācijas, risināt metodiskus uzdevumus, modelēt un vadīt nodarbības skolēniem. Konkursa komisiju sastāda eksperti, uzņēmēju pārstāvji, iepriekšējā gada „Ekselences balvas” laureāti.

Pieteikumu iesniegšanas termiņš - 2012.gada 7.novembris (pasta zīmogs vai elektroniskā paraksta datums). Klātienes kārta tiek plānota 29.novembrī.  Pieteikumus lūdzam adresēt - Latvijas Universitātes Dabaszinātņu un matemātikas izglītības centrs Rīgā, LV 1002, Zeļļu ielā 8. Papildus informācija: rakstot uz e-pastu dzmic@lu.lv vai zvanot pa tālruni 67033741 vai 67033740.

Foto: no „Ekselences balvas” pasniegšanas ceremonijas 2011. gada augustā. Fotogrāfs: U.Austriņš


„Ekselences balvas” Nolikums (pdf)

Pieteikuma veidlapa (docx)

Skolotāju darba kritēriji (pdf)

CV veidlapa (docx)