Tematiskā pēcpusdiena 23.oktobrī

Tematiskā pēcpusdiena 23.oktobrī
Sākot ar šī gada septembri Dabaszinātņu un matemātikas izglītības centra speciālisti aizsākuši jaunu tradīciju - katru ceturto mēneša otrdienu fizikas, ķīmijas, bioloģijas  un matemātikas skolotāji, kā arī skolu komandas tiek aicinātas uz „Tematiskajām pēcpusdienām”, lai kopīgi risinātu skolā aktuālus jautājumus. Oktobra "pēcpusdiena" iekrīt 23.datumā. Visi interesenti laipni lūgti pieteikt savu dalību līdz 19.oktobrim!

Atgādinām, ka „pēcpusdienas” tēma/s ir Jūsu pašu ziņā! DZM IC speciālisti „Tematiskās pēcpusdienas”  saturu katru reizi plānos individuāli, saskaņā ar Jūsu vajadzībām un interesēm. Tāpēc īpaši būtiski, lai, iepriekš piesakot savu dalību, Jūs atsūtītu konkrētus risināmos jautājumus. Tie var būt gan specifiski saturiski un metodiski jautājumi (Kā labāk skolēniem izskaidrot matemātiskās nevienādības?), gan plašāki jautājumi, kas attiecas uz dabaszinātņu mācīšanu un mācīšanos (Kā efektīvāk sasaistīt bioloģijas un fizikas mācību saturu?).

„Tematiskā pēcpusdiens” notiks 23.oktobrī no plkst. 16.00 – 18.00 DZM IC telpās (Rīga, Zeļļu iela 8, Latvijas Universitātes Fizikas un matemātikas fakultāte, 6.stāvs, 610.telpa). Dalība – bezmaksas.

Dalību aicinām pieteikt, rakstot uz e-pastu dzmic@lu.lv.