Zaļā josta izsludina konkursu Latvijas izglītības iestāžu pedagogiem

Zaļā josta izsludina konkursu Latvijas izglītības iestāžu pedagogiem
Zaļā Josta sadarbībā ar Valsts izglītības satura centru un LU Fizikas un matemātikas fakultātes „Dabaszinātņu un matemātikas izglītības centrs” izsludina konkursu Latvijas izglītības iestāžu pedagogiem „Interaktīvu mācību metožu izmantošana vides izglītības īstenošanā, integrējot mācību stundās jautājumus par klimata pārmaiņu veicinošo faktoru samazināšanas iespējām skolā un mājās”.

Konkursa mērķis ir veicināt skolotāju darbā inovācijas – mūsdienīgu un efektīvu mācību metožu, formu, paņēmienu un mācību līdzekļu izmantošanu, ieviešot mācību procesā jautājumus skolēnu izpratnes veicināšanai par klimata pārmaiņām, to potenciālo ietekmi uz Latviju un pasauli, par iespējām samazināt siltumnīcefekta gāzu emisijas, taupot enerģiju un citus resursus mācību iestādē un mājās.

Vairāk par konkursa uzdevumiem un ieguvumiem var uzzināt „Zaļās jostas” mājas lapā www.lzj.lv publicētajā konkursa nolikumā.

Pieteikšanās konkursam līdz 2012.gada 03.decembrim interneta vietnē www.lzj.lv, aizpildot interneta Reģistrācijas formu (atrodama sadaļā: Konkurss izglītības iestāžu pedagogiem).