Jauna DZM IC iniciatīva – Skolotāju – līderu grupas

Jauna DZM IC iniciatīva – Skolotāju – līderu grupas
14.10.2013.

Ceturtdien, 10.oktobrī, Dabaszinātņu un matemātikas izglītības centra telpās uz pirmo semināru tikās 26 skolotāji un izglītības eksperti, kuri iesaistījušies jaunā centra un projekta PROFILES* iniciatīvā – mācību priekšmetu skolotāju – līderu grupās.


Fizikas, bioloģijas, ķīmijas un matemātikas skolotāju – līderu grupas Dabaszinātņu un matemātikas izglītības centrs organizē sākot ar šo mācību gadu. Grupu semināros, kas noritēs reizi mēnesī, skolotāji sadarbosies, lai kļūtu par ekspertiem savos mācību priekšmetos. Regulāri tiekoties, dalībnieki iedziļināsies, kā veidot skolēnam zināšanu un prasmju sistēmu, kā mācīt konkrētus tematus, diskutēs par iespējām veiksmīgāk sasniegt labāku rezultātu, mācīsies viens no otra, tai skaitā, vērojot viens otra mācību stundas.

Katrā no grupām darbojas 5 – 8 skolotāji, kurus vieno vēlme sadarboties ar kolēģiem, interese iedziļināties mācību priekšmeta satura un metodikas problēmās un to risinājumos un regulāra sava darba analīze, saskaņojot savu pieredzi ar pētījumu datiem un zinātnieku atziņām.

*Latvijas Universitāte jau gandrīz trīs gadus kopā ar 19 valstu 21 partneriestādi īsteno  Eiropas Savienības 7. ietvarprogrammas Zinātne sabiedrībā (Science in Society, SiS) finansētu projektu PROFILES. Tā mērķis ir uzlabot dabaszinātņu izglītību skolās Eiropā.


Foto: Fizikas skolotāju – līderu grupas diskusija. DZM IC arhīvs.