Norisināsies pasaulē atzinību guvuša ģeogrāfijas profesora vieslekcijas

Norisināsies pasaulē atzinību guvuša ģeogrāfijas profesora vieslekcijas
27.10.2016.

Latvijas Universitātes (LU) Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātes kolektīvs visus interesentus aicina apmeklēt pasaulē atzinību guvušā Bergenas Universitātes profesora un plaši izmantotās mācību grāmatas "Ģeogrāfija: vēsture un jēdzieni" ("Geography: History and Concepts") autora Arilda Holta-Jensena vieslekcijas no 7. līdz 11. novembrim LU Dabaszinātņu akadēmiskajā centrā, Jelgavas ielā 1, Rīgā.Plānotās vieslekcijas:
  • "Norvēģijas ģeogrāfija: vēsturiskie mantojumi un pašreizējā ekonomiskā un politiskā situācija" 7. novembrī plkst. 10.30 - 12.00 (217. telpā);
  • "Ģeogrāfijas statuss, atziņas par izmaiņām pētniecības un mācīšanas tendencēs pēdējo dekāžu laikā" (lekcija par ģeogrāfijas mācīšanu/mācīšanos) 10. novembrī plkst. 16.30  - 18.00 (702. telpā);
  • "Pāreja no sociālisma uz tirgus ekonomiku, ietekme uz lauku teritorijām un lauksaimniecības produktiem (pētījumi Igaunijā, Latvijā un Slovākijā)" 11. novembrī plkst. 12.30 - 14.00 (223. telpā).Informācijas avots: http://www.geo.lu.lv/zinas/t/42794/

Foto: Eirik Sundvor, The Municipal Archives of Trondheim