Skolas saņem mācību spēles

Skolas saņem mācību spēles

Sākot ar 21. novembri visas Latvijas skolas, kas īsteno pamatizglītības programmas, saņem mācību spēles bioloģijā, fizikā, ķīmijā un matemātikā 7. - 9. klasēm. Sākot izmantot mācību spēles, rosinām skolotājus iepazīties ar metodiskiem ieteikumiem mācību spēļu izmantošanai katra konkrētā mācību priekšmeta stundās.

 

Metodiskie ieteikumi atrodami „Rokasgrāmatā dabaszinātņu un matemātikas skolotājam. 2. daļa”, ko katra skola saņēma kopā ar visiem skolotāju atbalsta materiāliem septembrī. Rokasgrāmata pieejama arī interneta vietnē www.dzm.lv  sadaļā „Pedagogiem” : Metodiskie materiāli. Mūsdienīgs mācību saturs un process. Rokasgrāmata fizikā. Rokasgrāmata ķīmijā. Rokasgrāmata bioloģijā. Rokasgrāmata matemātikā.

 

Katras spēles noteikumi ir spēles komplektā, bet detalizētāki noteikumi, papildināti ar attēliem, atrodami www.edu-games.info

 

Sadaļā www.dzm.lv/ „Pedagogiem”:  Atbalsta materiāli 7.-9.kl. pie katra mācību priekšmeta vizuālajiem materiāliem pieejami spēļu noteikumi elektroniskā formātā, kurus skolotājs var izmantot stundā, mācot spēlēt konkrēto spēli.