Jaunās fiziķu skolas nodarbība 8.decembrī

Jaunās fiziķu skolas nodarbība 8.decembrī
Latvijas Universitātes Fizikas un matemātikas fakultātes Fizikas nodaļas studenti un mācspēki turpina iesākto tradīciju un aicina arī šajā mācību gadā vidusskolēnus uz Jauno fiziķu skolu, kas notiks katra mēneša otrajā sestdienā no plkst. 10.00 līdz 15.00. Ceturtā un pēdējā šī gada
nodarbība notiks 8.decembrī no plkst. 10.00 līdz 15.00, nodarbības temats: Izmēram ir nozīme.

Informācija par pieteikšanos: skolas.lu.lv/jfs