No projekta par centru

No projekta par centru

14.decembrī Latvijas Universitātes Fizikas un matemātikas fakultātē (LU FMF) Zeļļu ielā 8 par godu LU FMF Dabaszinātņu un matemātikas izglītības centra atklāšanai notiks atvērto durvju pasākums un ideju forums, kurā piedalīsies LU rektors Mārcis Auziņš, izglītības speciālisti, politikas veidotāji, skolu un augstskolu pārstāvji un eksaktās nozares uzņēmēji.

 

Latvijas Universitātes Fizikas un matemātikas fakultātes Dabaszinātņu un matemātikas izglītības centrs izveidots ar mērķi veidot tiltu starp Universitāti un skolu, strādājot ar talantīgajiem skolēniem, dabaszinātņu un matemātikas skolotājiem, kā arī atrodot jaunus talantus. Tas tapis uz Eiropas Sociālā fonda projekta „Dabaszinātnes un matemātika” bāzes, kas tika īstenots no 2008. gada15. decembra līdz 2011. gada 31.oktobrim. Jaunizveidotā centra uzdevumi ir veicināt jauniešu interesi par dabaszinātnēm un matemātiku, sekmēt inovāciju ienākšanu vispārējā izglītības sistēmā, pēctecību un sadarbību starp vispārējo un augstāko izglītību, popularizēt zinātni skolēnu un visas sabiedrības vidū, kā arī stiprināt pētniecisko darbību vispārējā izglītībā.

 

Dabaszinātņu un matemātikas izglītības centra atklāšanas dienā, 14.decembrī, no plkst. 12.30 līdz  15.30 Zeļļu ielā 8, 6.stāvā 610.telpā notiks atvērto durvju pasākums, kura laikā varēs iepazīties ar centra piedāvātajām mācību spēlēm skolām, pārbaudīt savas zināšanas virtuālā erudīcijas konkursā un aplūkot citus līdz šim tapušos inovatīvos mācību līdzekļus dabaszinātnēs un matemātikā. Aicināts ikviens interesents!

 

No plkst. 15.00 līdz 16.30 LU Fizikas un matemātikas fakultātē 4.stāvā notiks ideju forums – diskusija, kurā piedalīsies LU rektors Mārcis Auziņš, Latvijas Rektoru padomes priekšsēdētājs, DU rektors Arvīds Barševskis, Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretārs Mareks Gruškevics, centra vadītāja Dace Namsone, SAF Tehnika valdes priekšsēdētājs Normunds Bergs, kā arī citi izglītības speciālisti, politikas veidotāji, skolu un augstskolu pārstāvji un eksaktās nozares uzņēmēji. Diskusijā tiks spriests par to, ko kopīgi varam darīt, lai panāktu, ka pozitīvas pārmaiņas dabaszinātnēs un matemātikā ienāk katrā skolā un katrā klasē. Ideju foruma tiešraide skatāma LU portālā www.lu.lv/tiesraide/ .

 

Dace Namsone, LU FMF Dabaszinātņu un matemātikas izglītības centra vadītāja:

„Centra speciālisti ir pārliecināti, ka, būtiski palielinot jauniešu ieinteresētību eksakto priekšmetu apguvē, Latvijas Universitātē nonāks vairāk ieinteresēti un motivēti skolu absolventi, bet visā Latvijā - vairāk jaunu talantīgu zinātnieku, radošu projektu vadītāju, uzņēmēju, mārketinga un komunikācijas speciālistu, kas pratīs efektīvi izmantot zinātnes potenciālu un ieinteresēti strādās dabaszinātņu, matemātikas un tehnoloģiju laukā.”