Skolotāji gandarīti par paveikto Ekselences balvas finālā

Skolotāji gandarīti par paveikto Ekselences balvas finālā
04.12.2012.

Šī gada 29.novemrī, Āgenskalna Valsts ģimnāzijā uz „Ekselences balvas” finālu tikās 19 izcili bioloģijas, fizikas, ķīmijas un matemātikas skolotāji, kuri klātienē apliecināja savu profesionalitāti un radošumu praktiskā darbībā. Skolotāji vadīja nodarbības Āgenskalna Valsts ģimnāzijas skolēniem, vēroja un analizēja kolēģu mācību stundas, kā arī veica radošu uzdevumu, modelējot nodarbību „nākotnes skolā”.

„Ekselences balvas” pretendenti dienas gaitā demonstrēja daudzveidīgas iespējas, kā strādāt klasē, lai skolēni apgūtu konkrētas zināšanas un prasmes, mācītos mācīties atraktīvā, skolēnus saistošā un motivējošā veidā. Skolēni iepazina sēņu daudzveidību, ar palielināmo stiklu pētīja pelējumu maizē, eksperimentējot, rada skaidrojumu fizikas likumsakarībām, modelēja situācijas, kā rīkoties, ja aizdedzies adventes vainags, mācījās aprēķināt notikuma varbūtību.

Tiekoties klātienē, izcilākie skolotāji apliecināja savu profesionalitāti un parādīja, kā skolēni var sasniegt vienu un to pašu mācību rezultātu, ejot pa pilnīgi atšķirīgiem ceļiem. Latvijas Universitātes Dabaszinātņu un matemātikas izglītības centra (DZM IC) vadītāja Dace Namsone uzsver, ka „iespēja analizēt un salīdzināt kolēģu veikumu ar savējo var kalpot par pamatu un iedvesmu, lai skolotājs ietu vēl tālāk savā meistarībā un apzinātu daudzveidīgās metodes, kā mācīt un motivēt skolēnus”.

Fināla dalībniece, Tukuma 2.pamatskolas bioloģijas skolotāja Sanita Baumane dalās iespaidos pēc fināla: „Piedalīšanās šajā pasākumā vien jau ir balva – redzēt labākos kolēģus, redzēt labākos stundu piemērus, labākās idejas nākotnei! Skolotāji ir radoši, iet līdzi laikam, ienes pārmaiņas izglītībā reālos darbos, kā strādāt ar skolēniem, lai motivētu, ieinteresētu, lai stunda būtu interesanta. Emocijas pēc pavadītās dienas ir pacilājošas! Sajūta, ka tu arī esi viens no labākajiem skolotājiem, ka tevi novērtē un uzaicina dalīties pieredzē, ir pagodinoša un ļoti iepriecinoša. Tas, ka tu saproti, ka tavs darbs ir novērtēts, mudina darīt vēl vairāk un vēl labāk!”

Pasākuma noslēgumā dalībniekus uzrunāja Valsts Izglītības satura centra vadītājs (VISC) Guntis Vasiļevskis un Larisa Reine, SIA „Metrum” valdes priekšsēdētāja. Reine, kuras vadītais uzņēmums balvu atbalsta jau otro gadu, atzina, ka skolotāju paveiktais aizrāvis un ieinteresējis līdzdarboties pasākumā visas dienas garumā, kā arī apliecināja iniciatīvu rosināt kolēģus – uzņēmējus turpmāk iesaistīties „Ekselences balvas” projektā. 

„Ekselences balvas ” pretendentus - sava novada profesionālākos un radošākos dabaszinātņu un matemātikas skolotājus balvai izvirzīja skolas un pašvaldības. 2013.gada 4.janvārī katra priekšmeta izcilākais skolotājs saņems Latvijas Universitātes, VISC un uzņēmēju kopīgi veidoto „Ekselences balvu”. Balvu nodrošina uzņēmumi AS „SAF Tehnika”, SIA „Metrum”, apvienotais AS "Rīgas piena kombināts" un AS "Valmieras piens" uzņēmums "Food Union" un uzņēmēju asociācijas LEtERA un LAKIFA.

Saraksts ar balvas pretendentiem un viņu pārstāvētajām skolām (pdf)

Foto: E.Kauliņa Lielvārdes vidusskolas skolotāja, fināla dalībniece Daiga Brante, vadot bioloģijas stundu