Lai priecīgi Ziemassvētki un ražīgs Jaunais gads

Lai priecīgi Ziemassvētki un ražīgs Jaunais gads
Kad pusnakts stunda zvaigznēs pārvērš pārslas
Un namu dzegās smaidošs kļuvis sniegs,
Kāds sirdī iemet klēpi baltu zvaigžņu
Un tas ir Jaunais gads,
Un tas ir svētku prieks!

/S.Kaldupe/


Lai priecīgi Ziemassvētki un ražīgs Jaunais gads!