Skolotāji – līderi tiekas praktiskās nodarbībās DZM IC

Skolotāji – līderi tiekas praktiskās nodarbībās DZM IC
05.12.2015.

Ceturtdien, 4.decembrī, uz mācību semināru skolotājiem LU tikās ap 40 fizikas, bioloģijas, ķīmijas un matemātikas skolotāju – līderu. Sanākušie skolotāji VISC Inovatīvās pieredzes skolu tīkla ietvaros ir pierādījuši savu meistarību un ir aicināti piedalīties LU Dabaszinātņu un matemātikas izglītības centra iniciatīvā – mācību priekšmetu skolotāju – līderu grupās, lai kopā ar centra ekspertiem kļūtu vēl profesionālāki savos mācību priekšmetos. Tiekoties mācību semināros dalībnieki iedziļinās, kā veidot skolēnam zināšanu un prasmju sistēmu, kā mācīt konkrētus tematus, diskutē par iespējām veiksmīgāk sasniegt labāku rezultātu, mācās viens no otra.

Šoreiz nodarbības bija veltītas modelēšanas tēmai. Centra vadītāja Dace Namsone un pētniece Līga Čakāne vadīja nodarbību par to, kā skolēns ar modelēšanas palīdzību nonāk pie jaunām zināšanām un prasmēm. Skolotāji, veicot praktiskus uzdevumus, mācījās, gan par modeļu veidošanas priekšrocībām, gan to, kā mācīt skolēnam modelēt. Semināra gaitā dalībnieki paši radīja modeli, kā cilvēks elpo, veidoja mūzikas instrumentus, radīja modeli optimālam cilindrveida iepakojumam, kurā var ievietot  Ziemassvētku eglīšu bumbas, modeli, kā sašķirot plastmasas atkritumus pēc to veidiem un krāsām, kā arī veica citus praktiskus uzdevumus.

Nodarbībās gūtās idejas skolotāji turpinās attīstīt un katrs izmēģinās praksē savās skolās, lai kopīgi pārrunātu rezultātus nākamajā tikšanās reizē, kas jaunā mācību gada sākumā notiks e-vidē.